Üniversitemiz Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, Erasmus+ Ofisi tarafından Erasmus+ Program ve Ortak Ülkeler ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA103- KA107) projeleri yürütülmektedir. Bu doğrultuda 2017 yılı sözleşme dönemi projelerimizin ERASMUS+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları başlamış olup, başvuru formu online olarak OBS sistemine giriş yapılarak doldurulup, çıktısı alınabilecektir. Üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen değerlendirme kriterleri ve Türkiye Ulusal Ajansı’na ait değerlendirme kriterleri aşağıdaki linklerde belirtilmiştir.

 

2017 yılı sözleşme dönemi KA103 programı (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihteştayn, İzlanda, Norveç) için Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına göre 9 personel ve  KA107 programı (Amerika, Rusya, Ürdün ve Lübnan) için 10 personel gönderilmesi öngörülmüştür. Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır. KA107 hareketliliği için minimum hareketlilik süresi 5 gündür, uygun koşullarda hareketliliğin bir gün öncesi ve bir gün sonrası da olmak üzere maksimum 7 günlük hibe sağlanabilmektedir. Aynı zamanda seyahat hibesi KA107 hareketliliği için de mevcuttur.

– Erasmus+ Programı’nda en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.
– Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır.
– Gitmeye hak kazanan öğretim üyesi KA103 programı için ya mevcutta Erasmus anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye gider. (KA107 yararlanıcıları mevcut anlaşmalar doğrultusunda hareketliliklerini gerçekleştirmelidir.)
– Öğretim Üyesi Ders Verme Hareketliliğine son başvuru tarihi 4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ günü mesai saati bitimine kadardır.
– Başvuracak öğretim üyelerimizin OBS sisteminden başvurularını gerçekleştirdikten sonra, başvuru formu, akademik teşvik puanı belgesi , başvuru esnasında KPDS/ÜDS/YDS dışında ÖSYM tarafından eş değer kabul edilen bir yabancı dil sınav puanı ya da 2002 yılından önceki ÖSYM sınav sonucu girildiyse, yabancı dil sınav belgelerinin bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2. katta bulunan Dış İlişkiler Ofisine teslim etmeleri önemle rica olunur.

  *NOT: Üniversitemiz ve  Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği (K-GEM) ile birlikte yürütülmekte olan “Employment Bridge” isimli Erasmus+ KA103 Yükseköğretim Staj Konsorsiyumu kapsamında Personel Ders Verme Hareketliliği sayılarımızın kesinleşmesini takiben 2 ya da 3 arasında personelimizin daha ilgili hareketlilikten yararlanması söz konusu olacaktır. İlgili güncelleme adaylarımız ile paylaşılacaktır.

Başvuru ekranına nasıl ulaşılacağını öğrenmek için tıklayınız.

Dış İlişkiler Erasmus Ofisi
Tel: 0442 231 3126/2-3
E-mail: erasmus@atauni.edu.tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.