“ 9 Mart 2018 Cuma gününe kadar öğrencilerimizin gerçekleştirmek istemediği hareketlilikler için feragat dilekçelerini teslim almış bulunmaktayız. Feragat eden öğrencilerimiz doğrultusunda yapılan ek yerleştirmede her bölümden öğrenciye fırsat sağlayabilmek amacıyla bölüm bazında yerleştirme yapılmıştır. Yedek adayı bulunmayan bölümlerin yerleştirme işlemleri Erasmus+ puanı dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Ofisimiz Yönetim Kurulu tarafından 2017/2018 Akademik Yılı itibariyle düzenlenen Üniversitemizin 26/05/2017 tarih ve 86432244-40 numaralı Senato Kararı 5. Maddesi gereğince; öğrenciler yerleştikleri üniversiteye bildirimi yapılıp, kabul aldıktan sonraki süreçte mücbir bir sebep olmaksızın hareketlilikten vazgeçmeleri durumunda gitmeyi planladıkları dönem (Güz ya da Bahar) için ders kayıtlarını gerçekleştiremeyecektir.

– Ek Yerleştirme sonucunda “Yedek” durumunda kalan adaylar “Zero Grant” yani “Hibesiz” olarak hareketlilikten yararlanabilmektedir. Hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirmek isteyen söz konusu adaylar ofisimize taleplerini mutlaka iletmelidir.

– Staj Hareketliliği için kontenjanımız 45 kişi olup, sonuç listesinde “Staj İçin Kabul Mektubu Beklenmektedir” durumunda olan öğrencilerimiz en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar kabul mektuplarını Erasmus+ Ofisine teslim etmelidir. Belirtilen tarih sonrasında getirilecek kabul mektupları Erasmus+ Staj Hareketliliği bütçemiz doğrultusunda değerlendirilecektir.

– Yerleşme durumu “Yedek” ya da “Yerleşti” durumunda olan ve “Staj + Öğrenim” tercih eden öğrencilerimizden de 15 Mayıs 2018 tarihine kadar kabul mektubu beklenmektedir.

– Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerimiz için 04/04/2018 Çarşamba günü bir oryantasyon toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Toplantıya katılım zorunlu olup sürecinize dair tüm detaylara toplantıda yer verilecektir. Lütfen toplantı tarihinde ve saatinde güncelleme olması ihtimaline karşın sayfamızı takipte kalınız.

NOT: Hibesiz olarak hareketlilikten yararlanma taleplerini ofisimize ileten adayların da oryantasyon toplantısına katılımı zorunludur.

Ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.