TÜRK KENEŞİ TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (TÜRKÜNİB)

ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURUSU

Orhun Değişim Programı Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği üyeleri Yükseköğretim kurumları öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğretim üyesi değişimin güz ve bahar dönemlerinde, öğrenci değişimi ise bahar döneminde Türk Keneşi Türk Üniversiteleri üyeleri arasında Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimleri ve Türkoloji/Türk Dili ve Edebiyatı bölümü değişim programı başlayacaktır. Üniversitemizin İkili Protokol imzaladığı üniversiteler aşağıda verilmiştir:

  1. HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI KAZAK TÜRK ÜNİVERSİTESİ
  2. AL-FARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİ
  3. KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Başvuru takvimi:

Değişim İlanlarının Yükseköğretim kurumlarında duyurulması ve alınması 01 – 17 Ekim 2018
Belirtilen kontenjanların Dönem Başkanlığına bildirerek alınan Başvuruların Değerlendirilmesi 18 Ekim – 25 Ekim 2018
Sonuçların İlan edilmesi 31 Ekim 2018

Başvuru için istenilen belgelerin taranmış halini, belirtilen tarihler arasında alsu.bastaban@atauni.edu.tr e-mail adresine göndermeniz gerekmektedir. İlgili başvuru belgeleri bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

Değişim programı ile ilgili detaylı bilgi http://turkunib.org/orhun/ adresinden elde edilebilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURUSU

Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri bu hareketliliğe katılabilirler. Bu hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyelerinin bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği ders verme faaliyetlerini kapsar.

Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta, en çok iki hafta olabilir.

Öğretim üyelerinin hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim üyesi hareketliliği planları, Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

Başvuru için istenilen belgeler:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.