2019-2020 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Yedek Adayların Dikkatine!

2019-2020 Akademik yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanmaya aslen hak kazanan adaylarımıza 15/10/2019 tarihine kadar verilen kabul mektubunu Ofisimize ulaştırma süresi dolmuştur. Erasmus+ Programı KA103 Projesi kapsamında 9 asil adayımızın 5 tanesi belirtilen tarihe kadar kabul mektuplarını Ofisimize ulaştırmıştır.

Bu kapsamda boş olan 4 kontenjan için ekli listede Sarı ile işaretlenen 10 personelden 18/11/2019 Pazartesi saat 09.00’a kadar kabul mektubunu Ofisimize ulaştıran personelimizin kabul mektupları, puan üstünlüğüne göre değerlendirilerek hareketlilikten yararlanacaklardır. İlgili tarihten sonra boş kontenjanımız kalması durumunda diğer yedek adaylar için kabul mektubunu Ofisimize ulaştırmaları için 1 ay süre verdiğimiz aynı süreci tanımlayan benzer bir ilan yayınlanacaktır.

Liste için tıklayınız.

Hareketlilikle İlgili Kısa Bilgi:

Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır.

Gitmeye hak kazanan personeller mevcutta Erasmus anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin kabul mektubu alarak anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye gidebilirler. Erasmus+ KA103 projesinden ilgili hareketliliğe hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/05/2020’dir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.