10/03/2018 tarihli ilanımızda belirttiğimiz üzere öğretim üyelerimizden 16 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul mektuplarını kabul etmiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda 8 kişilik olan kontenjan doldurulmuştur.

Daha önce ilan edildiği üzere 2016-2017 yılı için Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına gore KA103 Projesinden(AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihteştayn, İzlanda, Norveç) 8 personel gönderilmesi uygun görülmüştür. Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü buna ek olarak seyahat hibesi ile sınırlandırmıştır. “2016/2017 yılı projemiz 31 Mayıs 2018 tarihinde sonlanacağından başvuran öğretim üyelerimiz için son hareketlilik tarihi 31 Mayıs 2018’dir.”

Son liste aşağıdaki gibidir:

1 Mağfiret KAŞIKÇI Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Kabul Mektubu Teslim Edilmiştir
2 Ahmet Ferhat BİNGÖL Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kabul Mektubu Teslim Edilmiştir
3 Sinan SEZEK Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Kabul Mektubu Teslim Edilmiştir
4 Köksal ERENTÜRK Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kabul Mektubu Teslim Edilmiştir
5 Mehmet ERTUĞRUL Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kabul Mektubu Teslim Edilmiştir
6 Saliha ERENTÜRK Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kabul Mektubu Teslim Edilmiştir
7 Gülşah TÜMÜKLÜ ÖZYER Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Kabul Mektubu Teslim Edilmiştir
8 Barış ÖZYER Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kabul Mektubu Teslim Edilmiştir

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.