2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğretim Üyesi Ders Verme Hareketliliği Başvuruları 04/06/2018 Pazartesi günü tamamlanmış olup, sonuçlar ekli listede yer almaktadır. 2017 yılı KA103 projesi bütçemiz için vermiş olduğumuz ara rapor sonrası Personel Ders Verme Hareketliliği bütçemizde talebimiz üzerine Türkiye Ulusal Ajansı tarafından arttırım yapılmıştır. Bu doğrultuda elimizdeki hibe kaynağına göre 15 personelimiz hareketlilikten yararlanabilmektedir. Başvurular üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. İlgili hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan adaylarımız için son kabul mektubu teslim etme tarihi 31/01/2019 Perşembe günüdür. Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen adaylarımız ise 13/07/2018 Cuma gününe kadar feragat dilekçelerini Erasmus Ofisine teslim etmelidir.

Başvuru ilanımızda yer aldığı üzere üniversitemiz ve Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği (K-GEM) ile birlikte yürütülmekte olan “Employment Bridge” isimli Erasmus+ KA103 Yükseköğretim Staj Konsorsiyumu kapsamında Personel Ders Verme Hareketliliğinden toplamda 3 personelimiz yararlanacaktır. Ofisimiz Yönetim Kurulunun 27/06/2018 tarihli kararı doğrultusunda 16., 17. ve 18. sırada yer alıp, hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmış adaylarımız yukarıda adı geçen projeden hibelendirilecektir.

Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır. KA107 hareketliliği için minimum hareketlilik süresi 5 gündür, uygun koşullarda hareketliliğin bir gün öncesi ve bir gün sonrası da olmak üzere maksimum 7 günlük hibe sağlanabilmektedir. Aynı zamanda seyahat hibesi KA107 hareketliliği için de mevcuttur.

  • Gitmeye hak kazanan öğretim üyesi KA103 programı için ya mevcutta Erasmus anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye gider. (KA107 yararlanıcıları mevcut anlaşmalar doğrultusunda hareketliliklerini gerçekleştirmelidir.)
  • Erasmus+ KA103 projesinden ilgili hareketliliğe hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/05/2019, KA107 projesinden hak kazanan adaylar için ise 31/07/2019’dur.
  • Erasmus+ Programı’nda en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.
  • Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır.
  • Gitmeye hak kazanan öğretim üyesi KA103 programı için ya mevcutta Erasmus anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye gider. (KA107 yararlanıcıları mevcut anlaşmalar doğrultusunda hareketliliklerini gerçekleştirmelidir.)

 

Sonuç listesi için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.