Her yıl bir defa yapılan Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları toplantısı, Mavi Salonda 2017-2018 öğretim yılı çağrı dönemi için yapıldı. Yeni programları tanıtmak, devam eden programlarla ilgili gelişmeleri ve problemleri tartışmak ve akademik birimlerdeki program koordinatörlerinin etkin çalışma stratejilerini geliştirmek amacıyla yapılan toplantıya 150 civarında fakülte, yüksekokul, bölüm ve anabilim dalı koordinatörleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU, Dış İlişkiler Ofisi’nin misyonu olan uluslararasılaşmanın önemine vurgu yaparak, tüm kurum ve kuruluşlar gibi, hatta daha öncelikli olarak, üniversitelerin küreselleşen dünyada fonksiyonlarını uluslararası standart ve kalitede yapabilmeleri için uluslararasılaşması, yani eğitim araştırma ve topluma yönelik faaliyetlerine uluslararası, kültürlerarası ve küresel boyut katması gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, uluslararasılaşmanın ve girişimcilik endeksine yapılan katkının öğrenci ve öğretim üyesi hareketlilik rakamları olduğunu belirterek, Dış İlişkiler Ofisinin yürüttüğü tüm programlarla hareketliliğin yıllara göre artarak devam ettiği belirtti.

Çalışmaları yürüten Dış İlişkiler Ofisinin yenilenen web sayfasıyla ve güncellenen kuruluş ve faaliyet yönergesiyle kurumsallaşmasını tamamladığını belirtmiş ve yeni eğitim-öğretim yılı için yapılan yeniliklerden bahsederek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda Erasmus, Mevlana, Farabi programlarının temsilcileri, programların işleyişi ile ilgili gelişmeleri, problemleri ve yapılması gerekenleri dile getirerek koordinatörlerin yapılan yenilikler ve çalışmalar hakkında bilgi almaları sağlandı.

Sunumlar sonrasında soru ve cevap kısmı yapıldı. Toplantıya katılan program uzmanları, sorumluları ve kurum koordinatörleri yöneltilen soruları cevaplayarak toplantı tamamlandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *