29/06/2018 tarihinde başvuru sonuçlarını yayınladığımız 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğretim Üyesi Ders Verme Hareketliliği için kabul mektubu teslim süreci 07/02/2019 tarihi itibari ile sona ermiştir. 2017 yılı KA103 projesi bütçemiz için vermiş olduğumuz ara rapor sonrası Personel Ders Verme Hareketliliği bütçemizde talebimiz üzerine Türkiye Ulusal Ajansı tarafından arttırım yapılmıştır. Son güncelleme ile Üniversitemize verilen hibe kaynağına göre 18 personelimiz hareketlilikten yararlanabilmektedir. Başvurular üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir.

  Başvuru ilanımızda yer aldığı üzere üniversitemiz ve Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği (K-GEM) ile birlikte yürütülmekte olan “Employment Bridge” isimli Erasmus+ KA103 Yükseköğretim Staj Konsorsiyumu kapsamında Personel Ders Verme Hareketliliğinden toplamda 3 personelimiz yararlanacaktır. Ofisimiz Yönetim Kurulunun 27/06/2018 tarihli kararı doğrultusunda 16., 17. ve 18. sırada yer alıp, hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmış asil adaylarımız adı geçen projeden hibelendirilendirilmiştir.

  Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır. Aynı zamanda seyahat hibesi KA103 hareketliliği için mevcuttur.

  Erasmus+ KA103 projesinden ilgili hareketliliğe hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/05/2019’dur. Erasmus+ Programı’nda en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir. Ayrıca seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır.

Erasmus Öğretim Üyesi güncel sonuç listesi için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.