Slide background

Information About YOS Exam

Slide background

ATAYÖS BİLGİLENDİRME

Slide background

معلومات عامة حول إمتحان قبول الطلبة الأجانب

Slide background

Общая информация об экзамене для иностранных студентов

اطلاعات کلی وتقویمآزمون بین المللی دانشگاه آتاترک یا آزمون پذیرش دانشجویان خارجی (ATAYÖS)، آزمونی است که دانشآموزان / دانشجویان کشورهای دیگر یا دانشآموزان / دانشجویان خارجی که قصد دارند در مقاطع کارشناسی یا کاردانی در دانشگاه آتاترک یا دیگر دانشگاههای ترکزبان که آزمون دانشگاه آتاترک را میپذیرند، تحصیل کنند، میتوانند در آن شرکت و از نتیجة آن برای ثبت نام در این دانشگاهها استفاده کنند.این آزمون مورد تایید 80 دانشگاه دولتی و اوقافی ترکیه میباشد.

این آزمون از طرف دانشگاه آتاترک در ساعت 00/14 (به وقت ترکیه)روز یکشنبه، 8 اردیبهشت ماه سال 1398 در همین دانشگاه و تمام مراکز آزمون دیگر همزمان به زبانهای ترکی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، عربی، فارسی و روسی برگذار خواهد شد.

نتیجة این آزمون (ATAYÖS 2019) یک سال اعتبار خواهد داشت و تنها در سال تحصیلی 2019 ـ 2020 برای ثبت نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی قابل استفاده خواهد بود.


* در تاریخ انتخاب رشته، براساس تاریخ آزمون / ثبت نام ÖSYM، از طرف ریاست دانشگاه امکان تفییر زمان و بهروزرسانی وجود دارد.

شرایط ثبت نام در آزمون • ثبت نام در داخل و خارج کشور از طریق سایت http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ انجام خواهد گرفت.
 • ثبتنامهایی که در مهلت تعیین شده انجام نگیرند، قابل قبول نخواهند بود.
 • برای ثبت نام در یک رشته، براساس نتایج آزمون ATAYÖS، داشتن شرایط زیر الزامی است.
 • از داوطلبانی که در مرحلة ثبت نام مدارک خود را ارائه ندهند، به هیچ وجه ثبت نام نخواهد شد.

 • داوطلبان ثبت نام باید

  1. الف) دورة دبیرستان را به پایان رسانده باشند یا دانشآموز سال آخر دبیرستان باشند و گذشته از آن؛
   • خارجی باشند،
   • در زمان تولد دارای تابعیت ترکیه باشند؛ از وزارت کشور اجازة خروج از تابعیت ترکیه را دریافت کرده باشند و در مدارک مربوط به خروج آنها از تابعیت ترکیه، عدم امکان استفادة فرزندان آنها که به صورت رسمی به سن قانونی نرسیدهاند، از مزایای داشتن تابعیت کشور ترکیه به صورت رسمی موجود باشد (بر اساس مادة 7 قانون شماره 5901 در خصوص تابعیت کشور ترکیه (1) افرادی که در داخل یا خارج کشور ترکیه، در نتیجة ازدواج مادر یا پدری که تابعیت کشور ترکیه را داشته باشند، به دنیا آمده باشند، دارای تابعیت کشور ترکیهاند. در ارتباط با مقررات ثبت نام داوطلبان خارجی، مطالعة دقیق قانون تابعیت کشور ترکیه میتواند سودمند باشد.)
   • در اصل خارجی هستند و سپس با دریافت تابعیت کشور ترکیه، دارای دو تابعیت شدهاند؛
    • *
    • الف) دانشآموزانی که پیش از تاریخ 01/02/2013 دارای تابعیت ترکیهاند و در خارج از این کشور، در سه سال آخر دبیرستان در یک کشور خارجی غیر از جمهوری ترک قبرس شمالی تحصیل کردهاند یا کل دورة دبیرستان را در یک کشور خارجی در مدرسهای غیر از مدارسی که ترکیه در کشورهای دیگر دایر کرده است، به پایان رساندهاند،
    • داوطلبانی که پس از تاریخ 01/02/2013 در خارج از کشور به تحصیل در دورة متوسطه آغاز کرده-اند، یا کل دورة متوسطه را در یک کشور خارجی غیر از جمهوری ترک قبرس شمالی یا مدارسی که ترکیه در کشورهای دیگر دایر کرده است، به پایان رساندهاند،
  2. افرادی که دارای تابعیت جمهوری ترک قبرس شمالی هستند و در جمهوری ترک قبرس شمالی اقامت دارند و در جمهوری ترک قبرس شمالی دورة متوسطه را به پایان رسانیدهاند و نتیجة GCEAL را دارند، همچنین افرادی که در فاصلة 2005 ـ 2010 در کالجها و دبیرستانهای کشورهای دیگر ثبت نام و تحصیل کردهاند و نتیجة آزمون GCEAL را دارند یا میتوانند به دست آورند، نیز میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند.
  از داوطلبانی که

  1. تابع کشور ترکیه بوده و کل دورة متوسطه را در ترکیه یا جمهوری ترک قبرس شمالی به پایان رسانده باشند،
  2. دارندگان تابعیت جمهوری ترک قبرس شمالی که کل دورة متوسطه را در مدارس جمهوری ترک قبرس شمالی به پایان رسانده و یا دارندگان نتیجة GCEAL که بین 2005 ـ 2010 در کالجها و مدارس دورة متوسطة دیگر کشورها ثبت نام کرده و تحصیل کرده باشند و دارندگان نتیجة GCEAL و کسانی که بتوانند نتیجة GCEAL را به دست آورند)،
  3. * افرادی که براساس بند الف مادة 2، بنا بر تولد، تابع کشور ترکیه باشند، یا دارای دو تابعیت باشند (غیر از دارندگان شرایط موجود در بند 4 مادة الف)
  4. افرادی که دارای دو تابعیت باشند و یکی از تابعیتهای آنها جمهوری ترک قبرس شمالی باشد و دورة متوسطه را در مدارس جمهوری ترک قبرس شمالی به پایان رسانده باشند و دارندگان نتایج GCEAL یا کسانی که بتوانند آن را به دست آورند)،
  5. ثبت نام داوطلبانی که دارای تابعیت کشور ترکیه باشند، یا براساس شرایط موجود در بند 2 مادة الف، بنا بر تولد، دارای دو تابعیت باشند و تابعیت اول آنها متعلق به ترکیه باشد، در صورتی که در مدارس وابسته به سفارتهای موجود در ترکیه یا مدارس دورة متوسطة موجود در ترکیه تحصیل کرده باشند، پذیرفته نمیشود.

  * براساس مادة 7 قانون شمارة 5901 در خصوص تابعیت کشور ترکیه، فرزندی که در داخل یا خارج کشور ترکیه، از مادر یا پدر دارای تابعیت ترکیه که ازدواج کرده باشند، به دنیا آمده باشد، دارای تابعیت ترکیه است و ثبت نام داوطلبانی که دارای چنین شرایطی باشند و برای دریافت سهمیة پذیرش دانشجوی خارجی ثبت نام کرده باشند و دارای مدرک / دیپلم دبیرستان از ترکیه باشند، پذیرفته نخواهد شد. تنها در راستای تحقق این مصوبة وزارت آموزش و پرورش که «ثبت نام افرادی که در دبیرستانهای ترکیه که در خارج کشور موجود است، تحصیلات دورة دبیرستان را (غیر از جمهوری ترک قبرس شمالی) گذرانده باشند، در آزمونهای پذیرش دانشجو از کشورهای خارجی، پذیرفته میشود»، افرادی که از دبیرستانهای آموزش آزاد اروپای غربی کشورهای خارجی فارغ التحصیل شده باشند، نیز مشمول این مادهاند.


  1. ثبت نام در سیستم آنلاین (برای ثبت نام در ATAYÖS-2019 ابتدا ثبت نام در سیستم http://yosbasvuru.atauni.edu.tr الزامی است.)

  2. برای آن که ثبت نام شما معتبر باشد، باید آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن خود را وارد سیستم کنید

  3. تمام اطلاعات خواسته شده در مرحلة ثبت نام در سیستم را باید براساس داده های موجود در گذرنامة خود وارد کنید

  4. عکسی که ظرف سه ماه گذشته به منظور قرار دادن برای ثبت نام در سیستم گرفته اید، باید در اندازة 4.5 در 6 و با فرمت .jpg یا .png باشد. این عکس باید دارای همان شرایطی باشد که رعایت آنها در پاسپورت یا دیگر مدارک شناسایی دیگر الزامی است.

  5. کد تأیید به همان آدرس پست الکترونیکی که وارد سیستم کرده اید، لینک تأیید و شمارة داوطلبی شما ارسال خواهد شد. با کلیک بر روی این لینک، می توانید وارد سیستم شوید و صفحة خاص خود را فعال کنید

  6. در صورتی که کد تأیید به آدرس پست الکترونیکی شما نیامده باشد، ابتدا بخش Spam یا Junk را کنترل کنید. اگر در این بخش ها نیز نامة الکترونیکی مربوط به خود را پیدا نکردید، با همان پست الکترونیکی که هنگام ثبت نام آن را به سیستم اعلام کرده اید، مشکل خود را به آدرس پست الکترنیکی yos@atauni.edu.tr اعلام ن. 5 دقیقه بعد در صفحة ورود به سیستم دوباره بر روی گزینة Doğrulama Kodu Gönder کلیک کنید.

  1. ثبت نام قطعی (پس از فعال کردن صفحة مربوط به خود، با وارد کردن نام کاربری و رمز خود، با انتخاب لینک ATAYÖS-2019 BAŞVURUSU ، می توانید ثبت نام قطعی خود را انجام دهید)

  2. در این مرحله، باید یک مرکز آزمون و یک زبان آزمون انتخاب کنید. داوطلبان پس از انتخاب مرکز آزمون و زبان آزمون، دیگر نمی توانند آنها را تغییر دهند.

  3. هزینة ثبت نام :هزینة ثبت نام را باید به صورت آنلاین و از طریق سیستم یا به صورت پرداخت الکترونیکی، حواله بانکی و یا سویفت(SWIFT) واریز کنید.

  4. پایان ثبت نام (پس از تأیید پرداخت هزینة ثبت نام، ثبت نام شما در آزمون به پایان می رسد.)


  1. (پس از سپری شدن تاریخ ثبت نام در آزمون، 10 روز پیش از تاریخ آزمون (29 فروردین 1398) داوطلبان باید وارد سیستم شوند و آدرس مرکز آزمونی را که انتخاب کرده اند، کنترل کنند.)

  2. کارت ورود به جلسة آزمون (داوطلبان 5 روز پیش از تاریخ آزمون (3 اردیبهشت 1398) می توانند کارت ورود به جلسة آزمون را از سیستم دریافت کنند.

  3. (به همراه داشتن پاسپورت و کارت ورود به جلسه در روز آزمون برای داوطلبان الزامی است)

  فرایند ثبت نام  • تمام ثبت نام ها در داخل و خارج کشور، تنها باید از طریق آدرس اینترنتی http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ انجام بگیرد. ثبت نام هایی که در فاصلة دو تاریخ 1 بهمن 1397 ـ 9 فروردین 1398، از طریق آدرس اینرینتی یاد شده انجام نیافته باشند و به صورت دستی یا پستی انجام گرفته باشند، قابل قبول نخواهند بود.
  • داوطلبان باید در فرصت اعلام شده برای ثبت نام، از طریق آدرس اینترنتی http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ به صورت آنلاین وارد سیستم شوند، اطلاعات خواسته شده را وارد کنند و امور مربوط به ثبت نام را انجام دهند.
  • تمام نتایج حاصل از نبود یا کمبود اطلاعات درخواستی در هنگام ثبت نام در سیستم، بر عهدة داوطلب خواهد بود. داوطلبان باید تمام اطلاعات شخصی خود را مطابق با داده های موجود در گذرنامة خود، بدون تغییر و کوتاه کردن وارد سیستم کنند. پس از ثبت نام در سیستم، اصلاح اطلاعات شخصی اعلام شده امکان پذیر نیست.
  • آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفنی که هنگام ثبت نام در سیستم وارد می شود، باید متعلق به خود داوطلب باشد و هر داوطلب باید تنها از یک پست الکترونیکی استفاده کند. از این پست الکترونیکی و شماره تلفن در این آزمون هیچ داوطلب دیگری نباید استفاده کند.
  • عکس داوطلب (4.5 در 6) که طی سه ماه گذشته گرفته شده است و در صفحة ثبت نام موجود در سیستم قرار داده می شود، باید با فرمت .jpg یا .png باشد و حداکثر 2 مگابایت حجم داشته باشد. عکس ها باید با پاسپورت یا دیگر مدارک رسمی مورد استفادة داوطلب مطابقت داشته باشند. عکس هایی که داوطلبان در سایت قرار می دهند، در کارت ورود به جلسه و کارنامة آزمون نیز قرار داده خواهند شد. در صورتی که تطبیق عکس موجود بر روی کارت ورود به جلسه با مدارک شناسایی داوطلب برای مسئولان حاضر در جلسة آزمون، دشوار باشد، ممکن است از ورود داوطلب به جلسة آزمون جلوگیری شود.
  • لینک تأیید آدرس پست الکترونیکی برای ورود به سیستم و شمارة داوطلبی ارسال خواهد شد. لازم است داوطلبان با کلیک بر روی لینک ارسال شده وارد سیستم شوند و صفحة مربوط به خود را فعال کنند. در صورتی که کد تأیید در آدرس پست الکترونیکی شما دریافت نشود، ابتد ا بخش Spam یا Junk موجود در آن را کنترل کنید. اگر نامة الکترونیکی ارسال شده را در بخش های یاد شده نیز نیافتید، در صفحة yosbasvuru.atauni.edu.tr بر روی لینک Doğrulama Kodu Gönder کلیک کنید و اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید. پس از پنج دقیقه پست الکترونیکی خود را دوباره کنترل کنید. در صورتی که پس از انجام این کارها یک نامة الکترونیکی دریافت نکردید، با همان پست الکترونیکی که هنگام ثبت نام به سیستم اعلام کرده اید، به آدرس پست الکترونیکی yos@atauni.edu.tr یک نامه ارسال کنید و مسئله را اعلام نمایید. مسئولان امر در کوتاه ترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهند داد.
  • پس از فعال کردن صفحة مربوط به خود و وارد کردن نام کاربری و رمز خود، لینکATAYÖS-2019 BAŞVURUSU را انتخاب و ثبت نام خود را قطعی کنید. پس از واریز کردن هزینة ثبت نام و کنترل امور مربوط به آن توسط مسئولان و تأیید آن، کار ثبت نام در ATAYÖS-2019 پایان یافته تلقی می شود. داوطلبان ثبت نام در ATAYÖS هزینه های ثبت نام این آزمون را باید به گونه ای که در بخش پرداخت هزینه (SINAV ÜCRETİ) تعیین شده است، پرداخت نمایند.
  • به داوطلبانی که ثبت نام کرده اند، شمارة داوطلبی تنها یک بار داده خواهد شد. داوطلبان در تمام مکاتبات خود با دانشگاه آتاترک باید از شمارة داوطلبی خاص خود استفاده کنند.

  هزینة ثبت نام  از داوطلبان برای شرکت در این آزمون، بر اساس جدول زیر هزینه دریافت خواهد شد.


  داوطلبانی که قصد دارند هزینة ثبت نام را در داخل یا خارج کشور پرداخت کنند، باید با دقت به این موارد توجه نمایند:

  هزینه ثبت نام به دو شیوه قابل پرداخت میباشد:  1. هزینة ثبت نام به صورت آنلاین از طریق سیستم قابل پرداخت خواهد بود؛ از این جهت، داوطلبان باید کارت اعتباری یا کارت دیگری که با استفاده از آن بتوانند هزینه را به صورت آنلاین پرداخت نمایند (Visa یا Master) داشته باشند. در پرداخت آنلاین، برنامه به صورت خودکار پس از پرداخت تایید می شود. پیام تاییدیه به آدرس ایمیل شما که در هنگام ثبت نام معرفی کرده اید ارسال می شود.
  2. هزینه ثبت نام به صورت پرداخت الکترونیکی، حواله بانکی و یا سویفت(SWIFT) قابل پرداخت خواهد بود، داوطلبانی که در داخل یا خارج کشور می خواهند در آزمون ثبت نام نمایند، هزینة ثبت نام را از طریق یک بانک عامل یا بانک هایی که امور بین المللی را انجام می دهند، واریز کنند. داوطلبانی که در داخل یا خارج کشور می خواهند هزینة ثبت نام را پرداخت کنند، باید با دقت به موارد زیر دقت کنند:
   • برای دریافت سند مربوط به پرداخت هزینة ثبت نام، شمارة داوطلبی و نام و نام خانوادگی خود را به صورتی که در گذرنامه آمده است، بنویسد.
   • هنگام واریز هزینه های ثبت نام، علاوه بر هزینة ثبت نام، هزینة صدور حوالة بانکی نیز باید محاسبه شود.
   • داوطلبانی که هزینة ثبت نام در آزمون را پرداخت می کنند، پیش از خروج از بانک لازم است فیشی را که از بانک دریافت کرده اند، با دقت بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که در اطلاعات موجود در آن نقص یا خطایی وجود ندارد.
   • پس از پرداخت هزینة ثبت نام، وارد سیستم شوید و تصویر فیش بانکی و صفحة اول گذرنامة خود را که مشخصات فردی شما در آن آمده است، در سیستم قرار دهید. در صورتی که تصویر سند قرار داده شده در سیستم خوانا نباشد یا به جای آن تصویر دیگری قرار داده شده باشد، ثبت نام داوطلب نامعتبر خواهد بود.
   • هزینه هایی که داوطلبان واریز کرده اند، در صورتی که به حساب دانشگاه انتقال یافته باشند، پرداخت شده محسوب می شوند. هزینه ثبت نام باید به صورت کامل در بازه زمانی تعیین شده برای ثبت نام پرداخت شود در غیر اینصورت هزینه ی پرداخت شده در تاریخ های دیگر بازگردانده نخواهد شد و ثبت نام نامعتبر خواهد بود.
   • از ارسال هزینة آزمون به صورت چک بانکی، پول نقد، چک پستی و موارد مشابه خودداری کنید.
   • در صورتی که در اطلاعات یاد شده نقص یا خطایی وجود داشته باشد (قرار دادن فیش بانکی به گونه ای که خوانا نباشد) ثبت نام داوطلب نامعتبر خواهد بود و هزینة پرداخت شده بازگردانیده نخواهد شد.
   • در صورت پرداخت هزینه ثبت نام به شیوه ی پرداخت الکترونیکی، حواله بانکی و یا سویفت(SWIFT)، تایید پرداخته شدن یا نشدن پول به حساب با بررسی فیش هایی که در سیستم بارگذاری کرده اید توسط متخصصین تایید ثبت نام آزمون سازمان ما صورت خواهد گرفت.


  HALK BANKASI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ŞUBESİ - ERZURUM/TÜRKİYE


  HESAP ADI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  TL HESAP
  ŞUBE KODU: 1677
  HESAP NO: 06000001
  IBAN: TR21 0001 2001 6770 0006 0000 01

  USD HESAP
  ŞUBE KODU: 1677
  HESAP NO: 53100001
  IBAN: TR91 0001 2001 6770 0053 1000 01

  EURO HESAP
  ŞUBE KODU: 1677
  HESAP NO: 58100002
  IBAN: TR08 0001 2001 6770 0058 1000 02

  SWIFT
  TRHBTR2A


  شرایطی که هزینه ثبت نام برگردانده نخواهد شد:

  • در صورت پرداخت هزینه:
   • افرادی که از ثبت نام منصرف شوند.
   • ثبت نام آنها معتبر شمرده نشود
   • وارد آزمون نشوند / نتوانند وارد این آزمون شوند
   • دیر در محل آزمون حاضر شومند
   • اجازة آزمون به آنها داده نشود
   • از محل آزمون اخراج شوند
   • آزمون نمرة قبولی دریافت نکنند
   • هزینة ثبت نام کسانی که آزمونشان نامعتبر شناخته شود بازگردانده نخواهد شد.
  • در صورتی که مشخص شود متقاضیان با ایجاد حساب های مختلف، از هر دوحساب پول پرداخت نماید، هزینه بازگردانده نخواهد شد.
  • هزینه ثبت نام متقاضیانی که در خارج از بازه زمانی تعیین شده برای ثبت نام پرداخت شود بازگردانده نخواهد شد و ثبت نام نامعتبر خواهد بود.
  • هزینه های ثبت نام متقاضیان قابل انتقال به سالهای بعد نیست.


  شرایطی که هزینه ثبت نام برگردانده خواهد شد:

  تنها در صورتی که دانشگاه آتاترک آزمون مرکزی را که داوطلب انتخاب کرده است، ابطال کند، هزینة ثبت نام به داوطلب پرداخت خواهد شد. در هیچ موردی جز این هزینة ثبت نام بازگردانیده نخواهد شد. با توجه به این که هزینة ثبت نام با لیرة ترک پرداخت می شود، این هزینه بر اساس نرخ آن روز پرداخت خواهد شد.


  * در صورت لغو امتحان در مرکز آزمون تعیین شده توسط دانشگاه آتاتورک، نکاتی که برای بازپرداخت هزینه باید در نظر گرفته شود؛
  • هنگامی که هزینه ثبت نام به صورت عمده پرداخت می شود
  • اگر شماره داوطلب، نام و نام خانوادگی دانشجو که از طريق دستگاه خودپرداز ذخيره شده است، در قسمت توضيح فیش که به سيستم ارسال شده است، وجود نداشته باشد،
  • اگر در قسمت توضيح فیش پرداختی متقاضی، نام، نام خانوادگی و شماره داوطلب اشتباه یا کم وکسر نوشته شود در این صورت به هیچ عنوان هزینه ثبت نام بازگردانده نخواهد شد.

  مراکز آزمون  آزمون ATAYÖS-2018 در مراکز زیر برگزار خواهد شد:

  - اتریش:وین
  - آلمان:برلین
  - آلمان:دورتموند
  - آلمان:مانهایم
  - یلژیک:مانس
  - ایران: تهران
  - ایران:ارومیه
  - عربستان سعودی:جده
  - عربستان سعودی:مدینه
  - عربستان سعودی:طائف
  - عربستان سعودی: ریاض
  - عربستان سعودی:دمام
  - عربستان سعودی: تبوک
  - آذربایجان: باکو
  - قرقیزستان: بیشکک
  - قزاقستان:آلماتی
  - ترکیه:ارضروم، استانبول، آنکارا، ازمیر، وان، بورسا، قاضی آنتپ، شانلی اورفا، آنتالیا، حاطای، قونیه، مرسین، کایسری، سامسون، ساکاریا

  در زمان ثبت نام از داوطلبان خواسته می شود یک مرکز آزمون را انتخاب کنند. همراه با درخواست انتخاب مرکز آزمون، از داوطلب خواسته می شود یک زبان نیز برای آزمون انتخاب کند. تغییر مرکز آزمون و زبان آزمون پس از واریز هزینة پرداخت امکان پذیر نخواهد بود.


  دفترچه سوال این آزمون در دو زبان خواهد بود: به زبان ترکی(در تمام دفترچه ها خواهد بود) و زبانی که شما به عنوان زبان کمکی انتخاب کرده اید(ترکی-انگلیسی، ترکی-آلمانی، ترکی-فرانسوی، ترکی-عربی، ترکی-فارسی و ترکی-روسی) برگذار خواهد شد. داوطلبان در زمان ثبت نام تنها یک زبان را می توانند انتخاب کنند. متن اصلی آزمون به زبان ترکی خواهد یود و زبان کمکی مورد درخواست شما به منظور کمک برای درک متن خواهد بود.


  تا 10 روز پیش از آزمون، دانشگاه آتاترک حق دارد مراکز برگزاری آزمون را تغییر دهد یا آن را ابطال کند. از این جهت، از 10 روز پیش از آزمون، لازم است وارد سیستم شوید و انتخاب های خود را در این موارد کنترل کنید.

  نمونه سوالات:  در مجموع 80 سوال در زیر عنوان مهارت های یادگیری عمومی مطرح می شود. نمرة کلی این آزمون 100 خواهد بود. زمان پاسخگویی به این سوالات 150 دقیقه(2.5 ساعت) خواهد بود.  موضوعات امتحان:

  سرفصل موضوع تعداد سوال
  توانایی عمومی 40
  خوشه 1
  تعداد 5
  فاکتوریل 1
  فاکتورسازی 1
  نسبت و تناسبات 1
  معادلات 4
  چند جمله ای 1
  توابع 4
  لگاریتم 2
  مجموع- نماد محصول 1
  حد 2
  مشتق 3
  انتگرال 2
  مجتمع(پیچیده) اعداد 2
  ماتریس- دترمینانت 2
  مثلثات 2
  هندسه 6
  مجموع سوالات 80

  این آزمون با موضوعات ذکر شده در بالا صورت خواهد گرفت. داوطلبان برای وورود به آزمون (ATAYÖS)نیازی به دانستن زبان ترکی و انگلیسی نخواهند داشت. دانش آموزانی که بر اساس نتیجه این آزمون در برنامة زمانی اعلام شده در یکی از این برنامه ها قرار می گیرند، از طرف واحدهای مربوطة دانشگاه از جهت برخورداری از مهارت های زبان ترکی و زبان های خارجی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. افرادی که بتوانند این امتحان ها را با موفقیت پشت سر بگذارند، بدون آن که ملزم به حضور در کلاس آموزش زبان ترکی و زبان خارجی باشند، در کلاس های درسی سال اول رشتة خود به تحصیل آغاز می کنند؛ دانشجویانی که امتیاز لازم را در این امتحان ها به دست نیاورند، باید در کلاس-های آمادگی شرکت نمایند.

  قوانین حضور در جلسة آزمون  1. حضور در جلسة آزمون با تلفن همراه ممنوع است. آوردن پیجر، بی سیم، دستگاه های ارتباطی، رایانة جیبی، ساعت های خاصی که غیر از کارکرد معمولی، کارکردهای دیگری نیز دارند، هرگونه دستگاهی که از ویژگی های کاربردی رایانه ها برخوردار باشند، همچنین اسلحه، وسایل ارتباطی، کاغذ چرک-نویس، دفتر، کتاب، فرهنگ لغت، دستگاه های الکترونیکی که کار فرهنگ لغت را انجام می دهند، ماشین حساب، جدول حساب، پرگار، نقاله، گونیا نیز به آزمون ممنوع است. شمارة خاص دارندگان تابعیت کشورهای خارجی داوطلبانی که با این وسایل و ابزارها وارد جلسة آزمون شوند، قطعاً در صورت جلسة سالن آزمون قید و آزمون آنها کان نامعتبر تلقی خواهد شد.
  2. داوطلبی که به هر دلیل برگه های آزمون را تحویل دهد و جلسه را ترک کند، به هیچ وجه اجازة بازگشت به جلسة آزمون را نخواهد داشت.
  3. در طول مدت برگزاری آزمون صحبت کردن با مسئولان حاضر در سالن و سؤال کردن از آنها ممنوع است. به همین ترتیب، آهسته / از نزدیک سخن گفتن این مسئولان با داوطلبان، همچنین صحبت کردن داوطلبان با یکدیگر و خواستن و دادن قلم یا پاک کن و دیگر چیزها از یکدیگر و به یکدیگر کاملاً ممنوع است.
  4. در 75 دقیقة نخست و 15 دقیقة پایانی آزمون به هیچ داوطلبی اجازة خروج داده نخواهد شد.
  5. در صورت گزارش نقص مقررات آزمون یا تقلب در سالن برگذاری آزمون، توسط مسولین و مراقبان امتحان و یا اثبات تخلف و تقلب جمعی حاصل از بررسی مدارک امتحان، از طرف دانشگاه آتاتورک آزمون تمامی داوطلبین آن سالن نامعتبر خواهد شد.
  6. در طول برگزاری آزمون، رعایت تمام تذکرهای مسئولان جلسه الزامی است. در صورت لزوم مسئولان می توانند جایی را که در آن نشسته اید نیز تغییر دهند. معتبر شمرده شدن آزمون شما، پیش از هر چیز به رعایت قوانین آزمون بستگی دارد. داوطلبینی که برگه وورود و یا شناسایی آنها ناقص باشد، مقررات و نظم و عملکرد آزمون را مختل کنند، به صورت کوتاه یا طولانی مدت مانع برگذاری آزمون شوند، به مراقبین بی احترامی یا حمله یا تهدید کنند، با صدای بلند سخن بگویند،قبل از زمان مقرر از سالن خارج شوند، یا در راستای سازماندهی آزمون از مراقبین نافرمانی کنند، تقلب کنند یا تقلب بدهند مشخصات فردی آنها در برگه تخلفات نوشته شده و آزمونشان باطل خواهد شد.
  7. در صورتی که هنگام تحویل مدارک به مراقب سالن تعداد صفحات دفترچة سؤالات شما کم بود آزمون متقاضی نامعتبر خواهد شد.
  8. از بخش های خالی موجود در دفترچة سؤالات می توانید به عنوان چرک نویس استفاده کنید ولی برگه دیگری نمیتوانید به عنوان چک نویس استفاده کنید.
  9. نوشتن سؤالات و پاسخ هایی که به سؤالات داده اید، در یک کاغذ دیگر و بیرون بردن آن مطلقاً ممنوع است.
  10. در صورت پر نشدن قسمت هایی از دفترچه سوالات و برگه جواب که باید پر شوند،وضعیت متقاضی از طرف دانشگاه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
  11. تمامی اشاره زدن ها،نوشته ها و ارقام با مداد سیاه انجام خواهد گرفت.
  12. در طول آزمون، هیچیک از داوطلبان و مسئولان به کشیدن سیگار، پیپ یا اقلام مشابه دیگر و رد و بدل مداد و پاک کن و غیره مجاز نیستند.
  13. در دفترچه سوالات توضیحات مربوط به تست ها نوشته شده است. قبل از خواندن این توضیحات و گفته شدن " آزمون شروع شد" شروع به تست ها نکنید.
  14. پیش از آن که سالن آزمون را ترک کنید، تحویل دفترجة سؤالات، پاسخ نامه، کارت ورود به جلسة آزمون ATAYÖS و مدرک شناسایی خود به مسئولان سالن را فراموش نکنید در غیر اینصورت آزمونتان نامعتبر خواهد شد.

  انتخاب  امور مربوط به انتخاب از طریق سایت http://yosbasvuru.atauni.edu.tr انجام خواهد گرفت.

  داوطلبان می توانند حداکثر 5 مورد از رشته های آموزشی اصلی و 10 مورد از رشته های آموزشی ATA-AÖF (آموزش های آزاد دانشگاه آتاترک) و مجموعاً 15 مورد از آنها را انتخاب نمایند.

  پس از اعلام نتایج براساس نمرة آزمون ATAYÖS، برای تکمیل ظرفیت سهمیه های باقی ماندة دانشکدة آموزش های آزاد، براساس نمره های فراغت از تحصیل دورة دبیرستان داوطلبان دانشجو پذیرفته خواهد شد.

  برای دانشجویانی که مایل به انتخاب رشته هایی هستند که نیاز به توانایی های خاص میباشد هستند:

  نمره هایی که داوطلبان در آزمون ها به دست می آورند، گذشته از دانشگاه هایی که در ÜNİP عضویت دارند، در بسیاری از دیگر دانشگاه های ترکیه نیز معتبر شمرده می شوند و قابل استفاده اند. برای دیدن فهرست دانشگاه هایی که نتایج آزمون ATAYÖS-2019 را می پذیرند، د ر اینجا کلیک کنید.

  مواردی که باید در خصوص انتخاب رشته توجه قرار داد:
  1. الف) داوطلبان می توانند حداکثر 5 مورد از رشته های آموزشی اصلی و 10 مورد از رشته های آموزشی ATA-AÖF (آموزش های آزاد دانشگاه آتاترک) و مجموعاً 15 مورد از آنها را انتخاب نمایند اما مجبور به انتخاب همه آنها نیستند.
  2. ب) امور مربوط به پذیرش با توجه به اولویت بندی انتخاب رشته و امتیاز کسب شده(نمره قبولی)خواهد بود.
  3. ج) در روند انتخاب رشته بر اساس نتیجه آزمون، فقط نمره آزمون در ارزیابی پذیرش مد نظر خواهد بود.


  روند پذیرش:

  • روند پذیرش اولیه داوطلبانی که در آزمون ATAYÖS-2019 دانشگاه آتاتورک شرکت کردند،
  • همراه با روند تکمیل ظرفیت داوطلبانی که در آزمون ATAYÖS-2019 شرکت کردند،
   • مطابق با معیارهای تایید سند زیر، نتیجه آزمون کاندیداهای دانشجویی که در امتحانات سایر موسسات آموزش عالی شرکت کرده اند با ضریب 0.9 پذیرش خواهد شد.
   • سایر آزمون های بین المللی قابل قبول اعلام شده(SAT, ABİTUR) پذیرفته خواهد شد.
   • فقط کاندیداهای دانشجویی رشته های دانشکده آموزش آزاد(Açıköğretim Fakültesi) می توانند با نمره معدل دبیرستان وارد شوند.

  سهمیه ها  ATAYÖS 2018

  ATAYÖS 2019

  اطلاعات عمومی  افرادی که می توانند در مرحلة تکمیل ظرفیت ثبت نام نمایند:
  1. داوطلبانی که وارد آزمون ATAYÖS-2019 شده اند، دانشگاه آتاترک را انتخاب کرده اند، اما پذیرفته نشده اند.
  2. داوطلبانی که در آزمون ATAYÖS-2019 شرکت کرده اند اما عملیات انتخاب رشته اصلی را انجام نداده اند.
  3. مطابق با معیارهای تایید سند زیر، نتیجه آزمون کاندیداهای دانشجویی که در امتحانات سایر موسسات آموزش عالی شرکت کرده اند با ضریب 0.9 پذیرش خواهد شد.
  4. داوطلبانی که در سایر آزمون های بین المللی قابل قبول اعلام شده(SAT, ABİTUR) نمره قبولی دریافت کرده باشند.
  5. فقط کاندیداهای دانشجویی رشته های دانشکده آموزش آزاد(Açıköğretim Fakültesi) می توانند با نمره معدل دبیرستان وارد شوند.

  فهرست آزمون های بین المللی که دانشگاه آتاترک آنها را می پذیرد:

  ثبت نام  ثبت نام ها برای آزمون در داخل و خارج کشور از طریق سایت http://yosbasvuru.atauni.edu.tr/ انجام خواهد گرفت. ثبت نام هایی که در زمان تعیین شده انجام نگیرد، پذیرفته نخواهد شد.

  از داوطلبان شرکت در آزمون ATAYÖS-2018 تنها کسانی که انتخاب رشتة اصلی را انجام نداده اند، یا انتخاب رشتة اصلی را انجام داده اند، اما در هیچیک از رشته های انتخابی پذیرفته نشده اند، می توانند در انتخاب رشته های تکمیل ظرفیت شرکت کنند. این داوطلبان می توانند در سمت چپ همان صفحه که ثبت نام خود را انجام داده اند، روی EK YERLEŞTİRME کلیک کنند و انتخاب رشتة خود را انجام دهند.

  در زمان ثبت نام در سیستم مسئولیت تمام نتایج حاصل از اشتباه وارد کردن اطلاعات لازم بر عهدة داوطلب خواهد بود. در بخش هایی که به اطلاعات شخصی اختصاص دارد، داده های مربوط به داوطلب باید کاملاً با همین موارد در گذرنامه مطابقت داشته باشند؛ نباید با آن تفاوت داشته باشند یا کوتاه شوند. پس از ثبت نام در سیستم، اصلاح این اطلاعات امکان پذیر نیست.

  هنگام ثبت نام در سیستم، پست الکترونیکی و شماره تلفن خواسته شده باید متعلق به خود داوطلب باشد و هر داوطلب باید تنها از یک پست الکترونیکی استفاده کند. با استفاده از این پست الکترونیکی و شماره تلفن نباید به جای هیچ داوطلب دیگری با دانشگاه مکاتبه کنید یا در ارتباط با این آزمون کاری انجام دهید.

  عکس داوطلب که در طی سه ماه گذشته گرفته شده است، در اندازة 5/4 در 6 و با فرمت .jpg یا فرمت .png باید در محل تعیین شده در سیستم قرار داده شود. حجم این فایل نباید بیشتر از دو مگابایت باشد. این عکس نباید با عکس موجود در پاسپورت یا دیگر مدارک رسمی لازم تفاوت داشته باشد. عکس هایی که داوطلبان در سایت قرار می دهند، در کارت ورود به جلسة آزمون و کارت اعلام نتیجة آزمون نیز قرار داده خواهد شد. در صورتی که تشخیص و تعیین هویت داوطلب با عکس موجود بر روی کارت ورود به جلسه برای مسئولان برگزاری آزمون در سالن دشوار باشد، داوطلب باید در نظر داشته باشد که ممکن است از ورود وی به جلسة آزمون جلوگیری شود.

  لینک تأیید و شمارة داوطلبی شما به آدرس پست الکترونیکی که وارد سیستم کرده اید، ارسال خواهد شد. با کلیک بر روی لینک، می توانید وارد سیستم شوید و صفحة خاص خود را فعال کنید. در صورتی که کد تأیید را در پست الکترونیکی خود دریافت نکردید، ابتدا بخش Spam یا Junk را کنترل کنید. اگر در این بخش ها نیز نامة الکترونیکی مربوط به خود را پیدا نکردید، در صفحة yosbasvuru.atauni.edu.tr بر روی لینک Doğrulama Kodu Gönder کلیک کنید و اطلاعاتی را که از شما خواسته می شود، وارد کنید. 5 دقیقه بعد دوباره پست الکترونیکی خود را کنترل کنید. در صورتی که پس از انجام این کارها همچنان نامة الکترونیکی یاد شده را دریافت نکردید، با همان پست الکترونیکی که هنگام ثبت نام آن را به سیستم اعلام کرده اید، مشکل خود را به آدرس پست الکترنیکی yos@atauni.edu.tr اعلام نمایید. مسئولان امر در کوتاه ترین زمان ممکن در این مورد به شما کمک خواهند کرد.

  به داوطلبانی که ثبت نام کرده اند، شمارة داوطلبی تنها یک بار داده خواهد شد. در تمام مکاتبات خود با دانشگاه آتاترک باید از این شمارة داوطلبی استفاده و آن را اعلام کنید.

  پس از آن که حساب کاربری خود را فعال کردید، نام کاربری و رمز خود را وارد کنید و پس از انتخاب لینک EK YERLEŞTİRME می توانید انتخاب رشتة خود را انجام دهید.

  داوطلبان تنها 5 مورد از رشته های اصلی و 10 مورد از رشته های ATA-AÖF (آموزش های آزاد دانشگاه آتاترک) و در مجموع 15 رشته را می توانند انتخاب کنند.

  پس از انجام پذیرش براساس نمرة ATAYÖS، سهمیه های باقی ماندة دانشکدة آموزش های آزاد براساس نمرات فراغت از تحصیل، به پذیرش دانشجو خواهد پرداخت

  تأیید گواهی  برای داوطلبانی که در دانشگاه ثبت نام خواهند کرد، از آزمون هایی که از طرف کمیسیون تحصیلات عالی تأیید شده اند؛ در مورد مدت اعتبار آزمون هایی که هم ارز آزمون پایانی دورة دبیرستان به شمار می-آیند (مانند Abitur) هیچ حد و مرزی وجود ندارد، اما مدت اعتبار آزمون هایی که هم ارز آزمون ورودی دانشگاه می باشند (SAT و غیره) دو سال می باشد. بدون داشتن نتیجة این نوع آزمون ها امکان ثبت نام برای پذیرش در مرحلة تکمیل ظرفیت وجود ندارد. در تکمیل ظرفیت، ارزیابی های لازم براساس معیارهای کمیسیون تحصیلات عالی برای پذیرش دانشجوی خارجی انجام خواهد شد:

  تأیید گواهی داوطلبانی که با نتایج اعلام شده توسط مؤسسات تحصیلات عالی و قابل پذیرش توسط این دانشگاه (یا گواهی های SAT و ABİTUR) برای پذیرش در تکمیل ظرفیت ثبت نام کرده و گواهی نتیجة آزمون را در محل تعیین شده قرار دهند، در مواردی که در زیر اعلام می شود، انجام نخواهد گرفت:

  • ف) بخشی را که لینک تأیید و کد تأیید در آن وجود دارد، در سیستم قرار نداده باشند؛
  • ب) لینک تأیید و کد تأیید در گواهی آنها موجود نباشد؛
  • پ) نتیجة آزمون YÖS سال قبل را قرار داده باشند و در آن گواهی مدت اعتبار گواهی مشخص نشده باشد؛
  • ت) اطلاعات موجود گواهی که در سیستم قرار داده می شود، با اطلاعاتی که با دست در سیستم وارد می-شود، سازگار نباشد (نمونه: 95.342 بعد از ویرگول موجود در گواهی های نمرة آزمون، رقمی که به صورت سه خانه قرار داده شده است، در بخشی که لازم است در سیستم با دست نوشته شود، باید به همان صورت که در گواهی وجود دارد، وارد شود). در این صورت گواهی ها نامعتبر شمرده خواهد شد و ثبت نام این داوطلبان نامعتبر خواهد بود.

  داوطلبانی که براساس نتایج حاصل از ارزیابی، مجوز ثبت نام در دانشگاه را به دست می آورند، در تاریخ های تعیین شده با مدارک لازم، باید به سایت دایرة ریاست امور دانشجویان (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) مراجعه و ثبت نام نمایند. افرادی که در تاریخ های تعیین شده ثبت نام نکنند، حق ثبت نام خود را از دست می دهند.  داوطلبان برای آن که بتوانند ثبت نام کنند، لازم است مدارک زیر را از قبل آماده نمایند:

  برای افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند:
  1. اصل دیپلم دورة دبیرستان و ترجمة آن به زبان ترکی که به تأیید نمایندگی های وزارت امور خارجة ترکیه رسیده باشد.
  2. گواهی معادل سازی دیپلم (باید از نمایندگی های وزارت امور خارجة ترکیه که در کشورتان وجود دارد، دریافت کنید)
  3. اصل کارنامة نمرات و ترجمة ترکی آن که نمایندگی های وزارت امور خارجة ترکیه در کشورتان آن را تأیید کرده باشد.
  4. اصل گواهی نتیجة آزمون بین المللی تعیین سطح (ATAYÖS) (در پذیرش به صورت تکمیل ظرفیت نتیجة آزمون YÖS یا گواهی آزمون بین المللی SAT 1 ، Abitur. اصل گواهی های SAT 1 و Abitur و ترجمة ترکی آن که نمایندگی های وزارت امور خارجة ترکیه در کشورتان آن را تأیید کرده باشد، لازم است.)
  5. 6 عدد عکس 4.5 در 3
  6. فتوکپی تأیید شدة پاسپورت و ترجمة ترکی آن که نمایندگی های وزارت امور خارجة ترکیه در کشورتان آن را تأیید کرده باشد.
  7. دارندگان کارت آبی، باید همراه با کارت آبی خود، گواهی خروج از تابعیت کشور ترکیه را نیز که وزارت کشور ترکیه صادر کرده است، ارائه نمایند.
  8. اظهارنامة مکتوبی که نشان دهد دانشجو از توانایی های مالی لازم برای اقامت در کشور ترکیه در طول مدت تحصیل خود برخوردار است (غیر از دانشجویانی که دارای تابعیت کشور ترکیه اند)
  9. فیش بانکی که نشان دهندة پرداخت هزینة مشارکت اعلام شده باشد (در زمان ثبت نام پس از ثبت نام اولیه، به شماره حساب اعلام شده از طرف ریاست ادارة امور دانشجویان در یکی از بانک های طرف قرارداد با دانشگاه واریز می شود)
  10. گواهی برخورداری از توانایی های لازم در کاربرد زبان ترکی (داوطلبانی که نتوانند این گواهی را ارائه دهند، باید در آزمون تعیین سطح زبان ترکی که دانشگاه برگزار خواهد کرد، شرکت کنند)
  11. گواهی ثبت احوال (برای دانشجویانی که دارای تابعیت دوگانه اند)


  برای کسانی که در ترکیه اقامت دارند:
  1. اصل گواهی دیپلم و ترجمة ترکی آن که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.
  2. گواهی معادل سازی دیپلم (این گواهی را باید از مدیریت آموزش و پرورش ملی استان دریافت کنید)
  3. اصل کارنامه و ترجمة ترکی آن که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.
  4. اصل گواهی نتیجة آزمون تعیین سطح بین المللی (ATAYÖS) (در پذیرش به صورت تکمیل ظرفیت گواهی نتیجة آزمون YÖS یا گواهی آزمون بین المللی SAT 1 ، Abitur. اصل گواهی های SAT 1 و Abitur و ترجمة ترکی آن که به تأیید دفتر اسناد رسیده باشد، لازم است)
  5. 6 عدد عکس 4.5 در 3
  6. فتوکپی تأیید شدة پاسپورت و ترجمة ترکی آن که به تأیید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد.
  7. دارندگان کارت آبی، همراه با کارت آبی خود، باید گواهی خروج از تابعیت کشور ترکیه را که وزارت کشور ترکیه صادر کرده است نیز ارائه نمایند.
  8. اظهارنامة مکتوبی که نشان دهد دانشجو از توانایی های مالی لازم برای اقامت در کشور ترکیه در طول مدت تحصیل خود برخوردار است (غیر از دانشجویانی که دارای تابعیت کشور ترکیه اند)
  9. فیش بانکی که نشان دهندة پرداخت هزینة اعلام شده باشد (در زمان ثبت نام پس از ثبت نام اولیه، به شماره حساب اعلام شده از طرف ریاست ادارة امور دانشجویان در یکی از بانک های طرف قرارداد با دانشگاه واریز می شود)
  10. گواهی برخورداری از توانایی های لازم در کاربرد زبان ترکی (داوطلبانی که نتوانند این گواهی را ارائه دهند، باید در آزمون تعیین سطح زبان ترکی که دانشگاه برگزار خواهد کرد، شرکت کنند)
  11. گواهی ثبت احوال (برای دانشجویانی که دارای تابعیت دوگانه اند)


  در زمان ثبت نام، از داوطلبانی که کلیة مدارک اعلام شده را در زمان تعیین شده تحویل ندهند، ثبت نام انجام نخواهد گرفت.
  داوطلبانی که در رشته های انتخابی خود پذیرفته شده اند، باید وجود منابع مالی هزینه های تحصیل و زندگی را که در هر سال تحصیلی از طرف دانشگاه تعیین و در سایت اعلام می شود، با یک گواهی که به صورت بین المللی اعتبار داشته باشد، اثبات نمایند.
  از دانشجویانی که از کشورهای سوریه، عراق و لیبی می آیند و مشخصات آنها در بنیادها و مؤسسه های مربوطه ثبت شده است و آموزش دورة متوسطة خود را در مراکز آموزشی موقت به پایان رسانده اند، همراه با گواهی معادل سازی مدرک مرکز آموزشی موقت، با ثبت نام در دبیرستان آموزش آزاد، باید شرایط لازم را به جای آورده، فراغت از تحصیل خود را با ارائة مدارک لازم اثبات نمایند.
  دانشجویان کشورهای خارجی که در دانشگاه ثبت نام کرده اند، از تاریخ ثبت نام اولیه، در طی سه ماه به درخواست و دریافت بیمة سلامت عمومی اقدام و با پرداخت حق بیمه آن را دریافت نمایند.
  دانشجویان کشورهای خارجی که در دانشگاه ثبت نام کرده اند، از تاریخ ثبت نام، حداکثر در طی سه ماه باید به دریافت کد ملی شخصی موقت کشور ترکیه اقدام کنند و پس از دریافت، آن را به ریاست ادارة امور دانشجویان اعلام نمایند.
  هزینة تحصیلی که هر سال از طرف هیأت مدیرة دانشگاه تعیین و اعلام می شود تا از دانشجویان کشورهای خارجی که برای تحصیل در این دانشگاه پذیرفته می شوند، دریافت شود، از مقدار حداقل دستمزدی که از طرف بانک مرکزی تعیین می شود، بیشتر نخواهد بود.
  ثبت نام داوطلبانی که در زمان ثبت نام برای آزمون، پذیرش و ثبت نام پس از قبولی در آزمون، اطلاعات و مدارک تحریف شده، تقلبی، ناقص و نادرست ارائه داده باشند، حتی در صورتی که ثبت نام قطعی آنها انجام شده باشد، نیز ابطال خواهد شد.
  از دانشجویان خارجی که با استفاده از ویزا یا معافیت ویزا به ترکیه آمده و در مقاطع کاردانی و کارشناسی تحصیل کرده اند، ویزای تحصیلی درخواست نخواهد شد.
  گواهی نتیجة آزمون، به جای گواهی پذیرش دانشجو پذیرفته نخواهد شد.
  Öğr. Gör. / Instructor
  Alsu BASTABAN

  alsu.bastaban@atauni.edu.tr
  yos@atauni.edu.tr
  +90 (442) 231 31 26