Aşağıdaki online işlem adımları başvuru takvimi içerisinde aktif olacaktır.
Başvuru Süreci
1Online Başvuru (Aday öğrenciler Dış İlişkiler Ofisinin web sayfasına girerek daha önceden belirtilen tarihler arasında Farabi Değişim Programı Online başvurusu yapacaklardır.) Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
Ön Başvuru Süreci
1Aday öğrenci başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra Dış İlişkiler Ofisi Farabi Ofisine teslim edilmelidir.Aday Öğrenci Başvuru Formu İndir
2Öğrenci Başvuru Formu eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra Dış İlişkiler Ofisi Farabi Ofisine teslim edilmelidir."Öğrenci Başvuru Formu İndir
3Öğrenci bilgi formu 2 nüsha halinde eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra Dış İlişkiler Ofisi Farabi Ofisine teslim edilecektir.Öğrenci Bilgi Formu İndir
Ön Başvuru Kabul Edildikten Sonra
1Güz yada Güz/Bahar olarak 3’er Nüsha halinde olmalı ve eşleştirilen Derslerin ve kredilerin uyumsuzluğuna dikkat edilmelidir.Öğrenim Protokolü İndir
2Aday öğrenci başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra Dış İlişkiler Ofisi Farabi Ofisine teslim edilmelidir.Aday Öğrenci Başvuru Formu İndir
4Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi 2 nüsha halinde Dış İlişkiler Ofisi Farabi Ofisine teslim edilmelidir.Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi İndir
5Öğrenci Başvuru Formu eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra Dış İlişkiler Ofisi Farabi Ofisine teslim edilmelidir.Öğrenci Başvuru Formu İndir
6Öğrenci bilgi formu 2 nüsha halinde eksiksiz şekilde doldurulduktan sonra Dış İlişkiler Ofisi Farabi Ofisine teslim edilecektir.Öğrenci Bilgi Formu İndir
7Tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra, gitmeden önce "Öğrenim Check List" doldurup Farabi Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.Öğrenim Check List İndir
Feragat Dönemi
1Öğrenime başlamadan en az 3 hafta önce programdan vazgeçilebilir. Feragat belgesi doldurulduktan sonra Farabi Ofisi'ne teslim edilmelidir.
Farabi Öğrenciliği Sürecinde
1Öğrenci Belgesi (Belgenizin taratılmış .pdf halini yükleyiniz)Öğrenci Belgesi Yükle
2SGK Döküm Belgesi (Belgenizin taratılmış .pdf halini yükleyiniz)SGK Döküm Belgesi Yükle
3Dönem başlamadan önce hazırlamış olduğu Güz ya da Güz/Bahar Öğrenim Protokollerinde yapacağı ders değişikliklerini 15 iş günü içerisinde ilgili formdaki Ekle-Sil belgelerinde belirterek bulunduğu üniversitenin Farabi Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.Ekle-Sil Formu İndir
Dönüşte Yapılacaklar
1Nihai Raporu doldurarak öğrenimin bittiği ilk iki hafta içerisinde üniversitemiz Farabi ofisine teslim etmesi gerekmektedir. Nihai Rapor İndir