Farabi Değişim Programı takvimi dışındasınız. Aşağıdaki online işlem butonları belirlenen tarihlerde aktif olacaktır.
Başvuru Süreci
1.OBS'den başvuru yapılacakBaşvuru Sayfası
Farabi Öğrenciliği Sürecinde
1.Dönem başladıktan sonra 15 iş günü içerisinde öğrenci ve bölüm koordinatörü imza ile ekle sil ders değişikliği belgelerinizi Farabi Ofisi'ne 3 nüsha halinde teslim edilmesi gerekmektedir.Ekle-Sil Evrağı İndir
Dönüş Sürecinde
1.Farabi öğrenciliğinizi tamamladıktan sonra OBS'ye giriş yapıp "Farabi Öğrenciliği Tamamladım" adımlarını tamamlamanız gerekmektedir.Öğrenci Bilgi Sistem(OBS)