Başvuru Süreci
1.OBS'den başvuru yapılacakBaşvuru Sayfası
Farabi Öğrenciliği Sürecinde
1.Dönem başladıktan sonra 15 iş günü içerisinde öğrenci ve bölüm koordinatörü imza ile ekle sil ders değişikliği belgelerinizi Farabi Ofisi'ne 3 nüsha halinde teslim edilmesi gerekmektedir.Ekle-Sil Evrağı İndir
Dönüş Sürecinde
1.Farabi öğrenciliğinizi tamamladıktan sonra OBS'ye giriş yapıp "Farabi Öğrenciliği Tamamladım" adımlarını tamamlamanız gerekmektedir.Öğrenci Bilgi Sistem(OBS)