Aşağıdaki online işlem adımları başvuru takvimi içerisinde aktif olacaktır.
Başvuru Süreci
Başvuru aşamasında gerekli belgeler ve adım adım yapılması gerekenler
1.Yabancı Dil Belgesi (Eğer YDS vb. kabul edilen belge yoksa ATASEM sınavına girilmeli)Dil Belgesi Yükle - ATASEM Sınav Başvurusu
2.Online Başvuru ve TercihlerBaşvuru
Başvuru Kabul Edildikten Sonra
1Öğrenci Başvuru Formu eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.Öğrenci Başvuru Formu İndir
2Öğrenci Bilgi Formu eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.Öğrenci Bilgi Formu İndir
3Öğrenci Beyannamesi eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.Öğrenci Beyannamesi İndir
4Öğrenci kabul belgesi (Karşı tarafın imzalayıp göndermesi gerekiyor.)Öğrenim Kabul Belgesi İndir
5Öğrenim Protokolü eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.Öğrenim Protokolü İndir
6Ders Eşdeğerlilik Formu (Bölüm koordinatörü ile birlikte hazırlanarak, yönetim kurulu kararı eşliğinde ofise ulaştırılacak)Ders Eşdeğerlilik Formu Fakültenizden Alınacaktır.
Öğrenciliği Sürecinde Yapılacaklar
1.Katılım belgesi (Dönüş yapmadan önce karşı üniversiteden alınarak, dönüşte ofise getirilmeli)Katılım Belgesi İndir
Dönüşte Yapılacaklar
1.Nihai Rapor önem ve ciddiyetle doldurulması gerekmektedir.Nihai Rapor İndir