Erasmus+ KA107 Nedir?

Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri için ilk olarak 2015 yılında çağrıya çıkılmıştır. Ortak ülkelerle işbirliği yaparak güçlü bir uluslararası boyut elde etmeyi amaçlayan proje Avrupa yükseköğretimine olan ilgiyi arttırmak ve Avrupalı yükseköğretim kurumlarının dünya çapında rekabet edebilirliğini de desteklemektedir. Bunların yanı sıra projenin temel amaçlarından bir diğeri ise Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına ve modernizasyonuna destek vermektir. KA 107 projesi kapsamında öğrenim ve öğretim üyesi/ personel hareketlilikleri desteklenmektedir.

Hangi Ülkelere Gidilebilir?

28 AB üyesi ülke, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya, Türkiye, Batı Balkan ülkeleri, Doğu Ortaklığı Ülkeleri, Güney Akdeniz Ülkeleri, Rusya Federasyonu, Asya ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Karayip ve Pasifik Ülkeleri, Diğer Sanayileşmiş Ülkelerine gidilebilmektedir.

Üniversitemiz öğrencileri üniversitemizle anlaşması bulunan aşağıdaki ülkelere kontenjan dâhilinde gidebilirler:

 • Lübnan
 • Ürdün
 • Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

  Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Atatürk Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 AGNO,
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 AGNO,
 • Yapılacak olan Dil sınavından en az B1 düzeyi,
 • Yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması (Bir yarıyıl için 30 AKTS)
 • Eğer öğrencinin alttan dersi varsa AGNO şartını sağlıyor olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır.


 • Öğrenci Değerlendirme Kriterleri

 • Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması(AGNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur.
 • Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.
 • Bölümlerin anlaşma kontenjanlarına ve daha önceden öğrenci göndermediklerine bağlı olarak kontenjanlar belirlenerek en yüksek puanı alan öğrenciden itibaren kontenjanlar dağıtılarak yerleştirme yapılır.
 • Erasmus hibesi nedir? Hibe neyi karşılar?

  Erasmus+ programında hareketlilik gerçekleştiren öğrenciler bir miktar hibe ile desteklenir. Erasmus+ KA 107 hareketliliği içerisinde yer alan öğrenciler Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan mesafe aracına göre seyahat hibesi de alırlar.
  Mesafe aracı için http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 ziyaret edebilirsiniz.
  Komisyon tarafında öğrenciye ödenecek hibe miktarları aşağıdaki tabloda verildiği gibi belirlenmiştir:

  Gönderen ÜlkeKabul Eden ÜlkeAylık Hibe Miktarı (Avro)
  TürkiyeOrtak Ülke650
  Ortak ÜlkeTürkiye800

  Komisyon tarafında öğrenci, öğretim üyesi ve personele ödenecek seyahat hibesi miktarları ise aşağıdaki tabloda verildiği gibi belirlenmiştir:

  Elde Edilen "Km" DeğeriHibe Miktarı
  100-499 km arası180 €
  500-1999 km arası275 €
  2000-2999 km arası360 €
  3000-3999 km arası530 €
  4000-7999 km arası820 €
  8000 km ve üzeri1.100 €
  Ne Zaman Gidilebilir?

  Öğrenciler tek bir yarıyıl ( Güz ya da Bahar) ya da tüm akademik dönem ( Güz ve Bahar) şeklinde Erasmus+ hareketliliğini gerçekleştirebilirler. Güz dönemi akademik yıl her yıl genellikle Eylül-Ocak dönemi arasındadır, Bahar dönemi ise Şubat-Haziran arasındadır.

  Ne Zaman Başvurabilir?

  Erasmus+ KA107 programına başvurular genellikle programın gerçekleşeceği yıldan bir önceki yıl başlar. Genellikle her yıl Şubat’ın son haftası veya Mart’ın ilk iki haftası arasında olur. Her yalın planlanan takvimi bu aralıklar arasında değişiklik göstermektedir. Web sitemizden bu takvim her yıl duyurulur.

  Erasmus+ Yönetmeliği İndirmek için tıklayınız.

  Erasmus+ El Kitabını İndirmek için tıklayınız.