Türkçe Öğreniyorum, TÜBİTAK 3501 Programı kapsamında 115K270 kodu ile desteklenen “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Farklılaştırılmış Uzaktan Öğretimi” Projesi kapsamında geliştirilmiştir. Projenin amacı, Türkçenin dünya genelinde öğretilmesinde bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ve öğrenenin hazırbulunuşluğuna göre farklılaşan bir uzaktan öğretim sistemi oluşturulmasıdır. Proje yabancı dil öğretim basamaklarından “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni”nde yer alan A1 düzeyi ile sınırlıdır. Ekim 2018’de tamamlanması planlanan projenin süresi 36 aydır. Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi bünyesinde, bireysel öğrenmeyi öne çıkaran, İnternet üzerinden öğrenenlerin kendi kendine öğrenme gerçekleştirebilmesine olanak sağlayan, bilgiye erişim konusunda zaman, mekân sınırı tanımayan, eş-zamanlı ya da eş-zamansız olarak öğrenenler ve eğitmenleri bilişim teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel kanallar aracılığıyla bir araya getiren fırsatları bu öğrenme ortamı üzerinden sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için https://turkish.yasar.edu.tr/ adresini inceleyebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.