Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere, “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni”nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, 2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda 3 defa Türkiye’de Ankada’da ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan bir dil yeterlik sınavdır.

Sınav takvimi aşağıda verilmiştir:
Sınav Başvuruları: 4 Aralık 2017-29 Aralık 2017
Sınav 13 Ocak 2018

TYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye tys.yee.org.tr adresinden ulaşabilişiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.