Aşağıda verilen tablo kendi imkanları ile Üniversitemize başvuru yapan yabancı uyruklu öğrencilerin katkı payı/ öğrenim ücreti miktarlari verilmiştir.

Yurtdışı vatandaşlarından kimler bu ödemelerden muaftır?
• Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen Suriye vatandaşlarından,
• Mavi Kart sahiplerinden,
• T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan,
Birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program süreleri içerisinde öğrenimlerine devam edenler ve yeni kayıt yaptıranlar öğrenim ücreti ödemeyecektir. Ancak üniversiteye kayıt esnasında bir dönemlik katkı payı ücretini yatırmak zorundadırlar. Bu miktar eğitim yılı içerisinde geri iade edilecektir.
• Ücretler TL (Türk Lirası) olarak tabloda verilmektedir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI & ÖĞRENİM ÜCRETLERİ TABLOSU

* Önlisans ve lisans seviyesinde uzaktan eğitim yolu ile yürütülen programlara kayıtlı öğrenciler, programın bağlı olduğu birim için belirlenen “ÖĞRENİM ÜCRETİNİ” ödeyeceklerdir
* Tezsiz yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim ve II. Öğretim yolu ile yürütülen programlara kayıtlı öğrenciler, programlarına ait ücretler ile ilgili bilgileri kayıtlı oldukları enstitü müdürlüğünün internet sayfalarından öğrenilebilirler.
* Yukarıdaki tabloda “0.00” olarak belirlenen programlarda yabancı uyruklu öğrencilere eğitim verilmemektedir. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı bulunmamaktadır.