Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü kısmi zamanlı çalışabilecek öğrenci alımı yapılacaktır. Detaylar aşağıdaki gibidir. Başvuru Şartları:
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
 • Üniversitemiz Örgün Öğrencisi olmak
 • İyi Derecede İngilizce bilmek (Okuma, Yazma ve Konuşma)
 • Not ortalaması 2,50 ve üzeri olmak
 • Herhangi bir Disiplin cezası almamış olmak
  Başvuru Belgeleri:
 • Öğrenci Belgesi
 • Not Döküm Belgesi (Henüz AGNO'su oluşmayan öğrencilerin teslim etmesine gerek yoktur. Başvuruda AGNO oluşmadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
 • Varsa İngilizce Dil Seviyesini gösterir belge
 • Özgeçmiş (CV)
Not:
 • Başvuruda bulunacak Üniversitemizin Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin hafta içi mesai saatleri arasında yarım gün koordinatörlüğümüze ayıracak vakti olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan tüm öğrencilere İngilizce mülakat yapılacaktır.
 • Yukarıda belirtilen Başvuru Belgelerinin eksik ya da yanlış olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuruda bulunacak öğrencilerin “Başvuru Belgeleri” ile birlikte şahsen Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü İdari İşler Sorumlusu Emre ILGAZ’a 15.10.2018 mesai bitimine kadar belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.