18/03/2019 tarihinde ilan etmiş olduğumuz 2019/2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçlarına istinaden staj hareketliliği için “Staj İçin Kabul Mektubu Beklenmektedir” durumunda olan ve 31/05/2019 tarihine kadar kabul mektuplarını ofisimize teslim eden öğrencilerimizin belgeleri kabul edilmiştir. Kontenjanımızın dolmasını takiben getirilen kabul mektupları yine 31/05/2019 tarihine kadar getirildikleri tarihe istinaden teslim alınmıştır.

Bir önceki ilanımızda duyurduğumuz "Staj Hareketliliği için kontenjanımız 30 kişi olup, sonuç listesinde “Staj İçin Kabul Mektubu Beklenmektedir” durumunda olan öğrencilerimiz en geç 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul mektuplarını Erasmus+ Ofisine teslim etmelidir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için (lisans, yükseklisans ve doktora) ayrı ayrı geçerli olmak üzere en az 2 ile en fazla 12 ay arasında bir süredir. Koordinatörlüğümüze tahsis edilen hibe doğrultusunda 3-4 ay süreli stajlarınız hibelendirilecektir. Belirtilen tarihten sonra getirilecek kabul mektupları Erasmus+ Staj Hareketliliği bütçemiz doğrultusunda değerlendirilecektir. Belirtilen süreden önce kontenjanımızın dolması durumunda teslim edilen kabul mektupları teslim tarihlerine istinaden hibe olması durumunda değerlendirmeye alınacaktır." ibaresine istinaden asıl ve yedek durumunda olan adaylarımız kabul mektubu getirme önceliklerine göre listelenmiştir. 

  Feragat eden adaylarımız yerine süreç içerisinde yedekteki adaylarımız entegre edilecektir ve ilgili adaylara e-mail üzerinden ulaşım sağlanacaktır. Bu sebeple web sitemizi de düzenli olarak takip etmenizi rica ederiz.

2019/2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği listesi için tıklayınız.

Son Güncelleme: 31.07.2019