2019-2020 Akademik yılı ERASMUS+ Öğretim Üyesi Ders Verme Hareketliliği Başvuruları başlamış olup, başvuru formu online olarak OBS sistemine giriş yapılarak doldurulup, çıktısı alınabilecektir. Üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen değerlendirme kriterleri aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

Değerlendirme Kriterleri

https://oia.atauni.edu.tr/erasmus-tanitim/ (UA Değerlendirme Kriterleri)

Değerlendirme kriterleri için tıklayınız.


Erasmus+ KA103-KA107 Projeleri Hareketlilikleri ile İlgili Genel Bilgiler:

  • 2019-2020 yılı için Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına göre KA103 programı (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihteştayn, İzlanda, Norveç) 18 personel ve  KA107 programı (Rusya ve Ürdün) için 4’er personel gönderilmesi öngörülmüştür.
  •  Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır.
  •  KA107 hareketliliği için minimum hareketlilik süresi 5 gündür, uygun koşullarda hareketliliğin bir gün öncesi ve bir gün sonrası da olmak üzere maksimum 7 günlük hibe sağlanabilmektedir. Aynı zamanda seyahat hibesi KA107 hareketliliği için de mevcuttur.
  • Erasmus+ Programı kapsamında Ders Verme Hareketliliğine katılacak personelin en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir.
  • Erasmus+ Programı kapsamında Ders Verme Hareketliliğine hak kazanan öğretim üyesi, ya mevcutta Erasmus+ anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye gidebileceklerdir.
  • 2019/2020 yılı KA103 projemiz 31 Mayıs 2020 tarihinde sonlanacağından başvuran öğretim üyelerimiz için son hareketlilik tarihi 31 Mayıs 2020’dir. Bu proje ile hareketliliğe başvuran Öğretim Üyesi listesi üzerinden her haftanın Cuma günü  yeni bir değerlendirme gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda ilk değerlendirme sonuçlarının açıklanmasına takiben ilk 8’de yer alan öğretim üyelerimizden kabul mektubu beklenecek olup, bir sonraki hafta bu sayı bir sonraki 8 kişinin eklenmesiyle başvuru sayımız doğrultusunda kontenjanımız tamamlanana kadar tekrar ilan edilecektir.
  • 2019/2020 yılı KA 107 projemiz için ise 31 Temmuz 2020 tarihinde sonlanacağından başvuran öğretim üyelerimiz için son hareketlilik tarihi 31 Temmuz 2020’dir. Bu projeye başvuran öğretim Üyelerimiz için de aday kontenjanlarının belirlenme prosedürü KA103 Projesi gibi olacaktır.

Erasmus+ KA103-KA107 Hareketliliklerine Başvuru:

  • Öğretim Üyesi Ders Verme Hareketliliğine son başvuru tarihi 04 NİSAN 2019-PERŞEMBE günü mesai saati bitimine kadardır.
  • Başvuracak öğretim üyelerimizin OBS sisteminden başvurularını gerçekleştirdikten sonra, başvuru formu, akademik teşvik puanı belgesi, başvuru esnasında KPDS/ÜDS/YDS dışında ÖSYM tarafından eş değer kabul edilen bir yabancı dil sınav puanı girdilerse, yabancı dil sınav belgelerinin bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2. katta bulunan Dış İlişkiler Ofisine teslim etmeleri önemle rica olunur.

Başvuru formuna nasıl ulaşılacağını öğrenmek için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.