2019-2020 Akademik yılı Atatürk Üniversitesi Orhun Değişim Programı öğretim üyeleri başvuruları 16.07.2019 günü sona ermiş olup sonuçlar ekli listede yer almaktadır.

İlgili hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan öğretim üyelerimizin başvuruda bulunmuş oldukları üniversiteler ile irtibata geçerek hareketlilik tarihlerini 1 Kasım 2019 tarihine kadar Ofisimize bildirmeleri gerekmektedir.

  • Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta, en çok iki hafta olabilir.
  • Öğretim üyelerinin hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim üyesi hareketliliği planları, Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.
  • Ekte verilen Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce imzacı yükseköğretim kurumunun Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerine (Dış İlişkiler Ofisi) teslim edilir.
  • Orhun Değişim programına katılan öğretim üyelerinin özlük hakları kendi üniversitelerinde saklı kalır.
  • Gönderen kurum Öğretim Üyelerinin ulaşım giderlerini; Kabul eden kurum gelecek Öğretim Üyelerinin iaşe ve ibate giderlerini karşılayacaktır. Bu imkânlar dışında öğretim üyelerine nakit bir ödeme yapılmayacaktır.

————————————————–

Orhun Değişim Programı Öğretim Üyesi başvuru sonuçları için tıklayınız.

Öğretim üyesi hareketlilik program formu için tıklayınız.

————————————————-

İrtibat bilgileri

Orhun Değişim Programı Sorumlusu: Öğr. Gör. Alsu BASTABAN

Adres: Dış İlişkiler Ofisi, Öğrenci İşleri Binası, 2. Kat

Telefon: 0442 231 31 26 (7)

Mail: orhun@atauni.edu.tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.