Her yıl bir defa yapılan Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları toplantısı, Mavi Salonda 2019-2020 öğretim yılı çağrı dönemi için yapıldı. Yeni programları tanıtmak, devam eden programlarla ilgili gelişmeleri ve problemleri tartışmak ve akademik birimlerdeki program koordinatörlerinin etkin çalışma stratejilerini geliştirmek amacıyla yapılan toplantıya 200 civarında fakülte, yüksekokul, bölüm ve anabilim dalı koordinatörleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ, Dış İlişkiler Ofisi değişim programlarında yenilikler ve ofis bünyesinde faaliyet gösteren diğer programlardan bahsetti. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ uluslararasılaşmanın üniversitemiz açısından önemini vurgulayarak bu konuda değişim programlarının önemli olduğunu belirtti. Ercişli, değişim programlarını başarılı bir şekilde yürüten ve üniversitemizin uluslararasılaşması açısında özveriyle çalışan Dış İlişkiler Ofisi çalışanlarına ve koordinatörüne teşekkürlerini belirterek konuşmalarını tamamladı.

Toplantıda Erasmus, Mevlana, Farabi program temsilcileri, programların işleyişi ile ilgili gelişmeleri, problemleri ve yapılması gerekenleri dile getirerek yenilikler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Değişim programlarının yanı sıra Avrupa Gönüllü Hizmeti, ATAYÖS, MAÜB, Orhun programları hakkında da program temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi. Son olarak bilişim teknolojileri sorumlusu tarafından koordinatörlerin süreç içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden hangi işlemlerin yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi.

Sunumlar sonrasında soru ve cevap bölümü yapıldı. Toplantıya katılan program uzmanları ve sorumluları yöneltilen soruları cevapladıktan sonra koordinatörler toplantısı tamamlandı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.