Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Üyeleri olan ve aşağıda listesi verilmiş olan Üniversitelerde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bir veya iki yarıyıl öğrenim görmek isteyen lisans düzeyindeki öğrencilerimiz ile Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ilanda belirtilen başvuru belgelerini hazırlayarak 01 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemizin Dış İlişkiler Ofisine eksiksiz iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru Takvimi:

Başvuruların Alınması: 24 Haziran – 01 Temmuz 2019
Başvuruların Değerlendirilmesi: 02 Temmuz -10 Temmuz 2019
Sonuçların İlan edilmesi: 19 Temmuz 2019

Başvuru Adresi:

Belgelerin bilgisayar ortamında doldurularak 01 Temmuz 2019 tarih mesai bitimine kadar Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünün ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI sorumlusuna elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Atatürk Üniversitesi Kampüsü, Öğrenci İşleri Binası, Kat 2, Dış İlişkiler Ofisi


Orhun Değişim Programı Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler:

Azerbaycan:

 • Bakü Devlet Üniversitesi http://bsu.edu.az/
 • Azerbaycan Tıp Üniversitesi http://www.amu.edu.az/
 • Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi http://azmiu.edu.az/
 • Azerbaycan Diller Üniversitesi http://adu.edu.az/

Kazakistan:

 • Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi http://www.ayu.edu.tr/
 • Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi https://www.kaznu.kz/en/
 • L.N. Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi http://www.enu.kz/
 • Nazarbayev Üniversitesi https://nu.edu.kz/
 • Atrau Devlet Üniversitesi https://asu.edu.kz/

Kırgızistan:

 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi http://www.manas.edu.kg/
 • Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi http://www.iuk.kg/
 • Yusuf Balasaguni Kırıgız Milli Üniversitesi https://www.knu.kg/ky/
 • Hüseyin Karasaev Bişkek Beşeri Bilimler Üniversitesi http://www.bhu.kg/
 • Oş Üniversitesi https://www.oshsu.kg/

Macaristan:


ÖĞRENCİ BAŞVURULARI:

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Transkript
 • Öğrenci Bilgi Formu
 • Aday Öğrenci Başvuru Formu (Başvurularda sadece bir üniversite tercihi yapılacaktır.)
 • Üniversitemizin örgün eğitim programının kayıtlı öğrencisi olmak,
 • Genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması,
 • Uluslararası öğrenci olarak başka bir ülkede öğrenim gören öğrenciler, kayıtlı bulundukları üniversite ile kendi ülkesindeki üniversiteler arasında yapılan protokol gereği değişimlerden yararlanamaz.

Kontenjanlar:

Gelen Öğrenci Sayısı: 15
Giden Öğrenci Sayısı: 20

Orhun Değişim Programından Faydalanmak İsteyen Öğrenciler İçin Bilgiler:

 • Başvurularda bölüm sınırlaması yoktur. Tüm başvuruların alınması sonrasında, öğrencilerin tercih ettikleri ev sahibi üniversitenin öğrenci kabulü kararlarına göre değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin, başvuru yapmak istediği üniversitede kendi öğrenim gördüğü bölümün/programın yer alıp almadığını, başvuru yapmak istediği üniversitenin web adresinden incelemesi gerekmektedir.
 • Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar (Başvuruda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve/veya Bahar Yarıyılı tercih edilecektir). Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim yılını aşamaz.
 • Öğrenciler Orhun Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.
 • Orhun Değişim Programı öğrencileri, gidilen yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerine uyguladıkları diğer mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus programa kabul edilen öğrencilerle yapılan Orhun Değişim Programı Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesinde yer alır. Yükseköğretim kurumları kendi öğrencilerinden talep ettikleri mali ödemeler dışında, Orhun Değişim Programı öğrencilerinden ek mali talepte bulunamazlar.
 • Orhun Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.
 • Gönderen kurum öğrencilerin ulaşım giderlerini; Kabul eden kurum gelecek öğrencilerin iaşe ve ibate giderlerini karşılayacaktır. Bu imkanlar dışında öğrencilere nakit bir ödeme yapılmayacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURULARI:

Başvuruda İstenen Belgeler:

Öğretim Üyesi Hareketliliği, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyelerinin bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği ders verme faaliyetlerini kapsar.

Başvuruda İstenen belgeler:


Kontenjanlar

Gelen Öğretim Üyesi Sayısı: 5
Giden Öğretim Üyesi Sayısı: 5

Hareketlilik Süresi

Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir haftadır.

Orhun Değişim Programından Faydalanmak İsteyen Öğretim Üyeleri İçin Bilgiler:

 • Başvurularda bölüm sınırlaması yoktur. Tüm başvuruların alınması sonrasında, Öğretim Üyelerinin tercih ettikleri ev sahibi üniversitenin Öğretim Üyesi kabulü kararlarına göre değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. Başvuru yapacak olan Öğretim Üyelerinin başvuru yapmak istediği üniversitede ders verme hareketliliği gerçekleştirmek istediği/uygun olan bölümün/programın yer alıp almadığını, eğitim-öğretim diline ilişkin bilgileri başvuru yapmak istediği üniversitenin web adresinden incelemesi gerekmektedir.
 • Öğretim üyelerinin hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim üyesi hareketliliği planları, Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.
 • Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı’nda öğretim üyesinin yapacağı faaliyetler ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu Plan, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır. Öğretim Üyesi Hareketliliği Planı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce imzacı yükseköğretim kurumunun Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerine teslim edilir. Bu Planda, gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili, öğretim üyelerinin hangi dilde ders vereceği ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Değişimde, daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.
 • Değişim Programına katılmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak değişime katılmayan öğretim üyeleri üç yıl içerisinde bu programdan faydalanmak için bir daha başvuruda bulunamazlar.

Mali Yükümlülükler

 • Orhun Değişim programına katılan öğretim üyelerinin özlük hakları kendi üniversitelerinde saklı kalır.
 • Gönderen kurum Öğretim Üyelerinin ulaşım giderlerini; Kabul eden kurum gelecek Öğretim Üyelerinin iaşe ve ibate giderlerini karşılayacaktır. Bu imkanlar dışında öğretim üyelerine nakit bir ödeme yapılmayacaktır.

İrtibat bilgileri

Orhun Değişim Programı Sorumlusu: Öğr. Gör. Alsu BASTABAN

Adres: Dış İlişkiler Ofisi, Öğrenci İşleri Binası, 2. Kat

Telefon: 0442 231 31 26 (7)

Mail: orhun@atauni.edu.tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.