2019-2020 yılları Erasmus+ KA103 ve KA107 Projeleri 2021/2022 Akademik yılı Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları 04/09/2021 Cumartesi günü tamamlanmış olup, sonuçlar ekli listede yer almaktadır. 2019 ve 2020 yılları projeleri için Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına göre KA103 programı için (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihteştayn, İzlanda, Norveç) 61 ve  KA107 programı (A.B.D., Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Kosova, Lübnan, Malezya, Rusya, Tayvan, Ukrayna ve Ürdün) için toplamda 22 personel gönderilmesi öngörülmüştür. Başvurular üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Ayrıca ilk ilanımıza ait son başvuru tarihi olan 19/07/2021’e kadar başvurularını tamamlayan adaylara Ofisimiz Yönetim Kurulu Kararına istinaden +3 puan verilmiştir. Değerlendirme sonucunda 61 personel KA103, 19 personel KA107 Programlarından yerleştirilmiştir. KA107 Ortak Ülkelerinden yeterli tercih olmadığından Arnavutluk için 1, Cezayir için ise 2 kontenjanımıza yerleştirme sağlanamamıştır. İlgili hareketliliklerden yararlanmaya hak kazanan adaylarımız için son kabul mektubu teslim etme tarihi 29/10/2021 Cuma günü 17:00’a kadardır. Kabul mektupları elden teslim alınmayacak olup, erasmus@atauni.edu.tr adresine mail olarak iletilmelidir. Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen adaylarımız ve KA107 yedek durumunda olup açık olan kontenjanlarımıza yerleştirilmek isteyen adaylarımız ise 17/09/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar feragat/tercih değişikliği (sadece yedek adaylar için) dilekçelerini erasmus@atauni.edu.tr adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır. KA107 hareketliliği için minimum hareketlilik süresi 5 gündür, uygun koşullarda hareketliliğin bir gün öncesi ve bir gün sonrası da olmak üzere maksimum 7 günlük hibe sağlanabilmektedir. Aynı zamanda seyahat hibesi KA107 hareketliliği için de mevcuttur.

Gitmeye hak kazanan öğretim üyesi KA103- KA107 programı için ya mevcutta Erasmus anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye gider. Erasmus+ KA103 projesinden ilgili hareketliliğe hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/05/2022, KA107 projesinden hak kazanan adaylar için ise 31/07/2022’dir.
Erasmus+ Programı’nda en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır. Anlaşmalı kurumlarımıza https://oia.atauni.edu.tr/erasmus-rehberi-ve-dokumanlar-ogretim-uyesi/ ve https://oia.atauni.edu.tr/ka107-anlasmalari-kontenjanlar/ linklerinden ulaşabilirsiniz.

Sonuç listesi için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.