Yılda bir defa yapılan Erasmus, Farabi, Mevlana, Orhun ve MAÜB Değişim Programları toplantısı, Rektörlük Mavi Salon’da 2020-2021 öğretim yılı çağrı dönemi için gerçekleştirildi. Yeni programları tanıtmak, devam eden programlarla ilgili gelişmeleri ve problemleri tartışmak ve akademik birimlerdeki program koordinatörlerinin etkin çalışma stratejilerini geliştirmek amacıyla yapılan toplantıya 200 civarında Fakülte, Yüksekokul, Bölüm ve Anabilim dalı koordinatörleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ, uluslararasılaşmanın üniversitemiz açısından önemini vurgulayarak bu konuda değişim programlarının önemli olduğunu belirtti. Ercişli, değişim programlarını başarılı bir şekilde yürüten ve üniversitemizin uluslararasılaşması açısında özveriyle çalışan Dış İlişkiler Ofisi çalışanlarına ve koordinatörüne teşekkürlerini belirterek konuşmalarını tamamladı. Daha sonra Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ, Dış İlişkiler Ofisi değişim programlarında yenilikler ve ofis bünyesinde faaliyet gösteren diğer programlardan bahsetti.

Toplantıda Erasmus, Mevlana, Farabi programların işleyişi ile ilgili gelişmeleri, problemleri ve yapılması gerekenler dile getirilerek yenilikler ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Değişim programlarının yanısıra Avrupa Dayanışma Programı (ESC), ATAYÖS, MAÜB, Orhun Programları hakkında da program temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi. Son olarak Bilişim Teknolojileri Sorumlusu tarafından koordinatörlerin süreç içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden hangi işlemlerin yapılacağını ve sıkça sorulan soruları cevaplandırmasıyla sunumlar tamamlandı.

Sunumlar sonrasında soru ve cevap bölümü yapıldı. Toplantıya katılan program sorumluları yöneltilen soruları cevapladıktan sonra koordinatörler toplantısı tamamlandı.

2020-2021 Akademik Yılı Koordinatörler Toplantısı: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.