2019 ve 2020 Yılları KA103- KA107 Projeleri 2021/2022 Akademik Yılı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Uzatılmıştır

 • Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ya da ortak ülkelerden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 • Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.
 • Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
 • KA103 Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür.
 • KA107 Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında ise;

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNE BAŞVURU

 • Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuru tarihleri 20 Ağustos–  4 Eylül 2021 Cumartesi günü 23:59’a kadardır.
 • Başvurularınızı https://forms.gle/ZSSoeBPn2VcaeTKq5linkinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Ofisimize elden evrak teslimi gerçekleştirilmeyecek olup, yerleştirme sonuçları 10 Eylül 2021 Cuma günü atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İÇİN ASGARÎ VE AZAMÎ SÜRELER

 • Birimimiz 2019 ve 2020 yılları projeleri dâhilinde KA103projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 gün (seyahat dâhil) olarak sınırlandırmıştır ve 15 kişinin katılması öngörülmüştür.
 • 2019 ve 2020 yılları KA107projeleri dâhilinde ise:
  • Arnavutluk için 2,
  • Bosna Hersek için 2,
  • Cezayir için 2,
  • Kosova için 2,
  • Tayvan için 3,
  • B.D için 1,
  • Lübnan için 1,
  • Malezya için i,
  • Rusya için 1,
  • Ukrayna için 1,
  • Ürdün için 1 personel eğitim alma kontenjanımız mevcuttur. KA107 personel hareketliliği için  hareketlilik süresi 5 iş günüen fazla 7 gündür (seyahat dahil).
 • Anlaşmalı kurumlarımıza https://oia.atauni.edu.tr/erasmus-rehberi-ve-dokumanlar-ogretim-uyesi/ve https://oia.atauni.edu.tr/ka107-anlasmalari-kontenjanlar/ linklerinden ulaşabilirsiniz.

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler” in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

** Önceliklendirme için personelin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Öncelik Sırası

 1. Aynı bölümden birden çok başvuru olması durumunda, Erasmus puanı daha yüksek yalnız bir personele öncelik tanınır.
 2. Öncelik sıralamasında eşitlik olması durumunda, önce Erasmus Puanı, sonra yabancı dil puanı, sonra hizmet süresine bakılacaktır.

GİDİLEN ÜLKELER VE GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI

 • Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

KA103 için

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe Miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *, 119

 KA107 için;

SEYAHAT GİDERİ HESAPLAMALARI

 • Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 • Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.