2022-2023 Akademik Yılı Güz-Bahar Yarıyılları için aşağıda listesi verilmiş Türk Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin ilan edilen bölümlerinde bir dönem öğrenim görmek isteyen Lisans, Yüksek Lisans (ders aşamasında olmalı) ve Doktora (ders aşamasında olmalı) düzeyindeki öğrenciler ve Öğretim Elemanları için ORHUN değişim programı başvuruları başlamıştır.

Başvuru Takvimi:

Değişim İlanlarının Yükseköğretim kurumlarında duyurulması ve alınması 26 Mayıs 2022 – 13 Haziran 2022 Uzatma: 17 Haziran 2022
Alınan Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Koordinatör Üniversiteye bildirilmesi. Koordinatör Üniversite tarafından başvuruların Üniversiteye göre dağıtılması. 13 Haziran 2022 – 20 Haziran 2022
Sonuçların Koordinatör Üniversiteye bildirilmesi ve Koordinatör Üniversite tarafından genel sonuçların ilan edilmesi 30 Haziran 2022

 

Başvuruda istenen belgeler:

Öğrenci Değişimi İçin:

1- Öğrenci Bilgi Formu

2- Transkript

Öğretim Üyesi Hareketliliği İçin:

1- Öğretim Üyesi Bilgi Formu

2- Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı

Evraklara http://turkunib.org/tr/orhun adresinden ulaşılabilir

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar:

  • Başvurularda sadece bir üniversite ve bir dönem tercihi yapılabilir.
  • Bütün evraklar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
  • Öğrencilerin başvuru için genel akademik not ortalaması dört üzerinden en az iki buçuk (2.5/4.00) olmalıdır.
  • Hazırlık sınıfı, birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri değişim programına başvuru yapamazlar.
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuru yapabilmeleri için ders aşamasında olmaları gereklidir.

Değişim programına katılmak isteyen öğretim üyeleri ve öğrenciler bağlı bulundukları üniversitenin değişim programı koordinatörlüklerine başvurabilirler. Değişim programı ile ilgili ayrıntılı bilgi  http://turkunib.org/orhun adresinden alınabilir veya orhun@manas.edu.kg adresine yazabilirsiniz.

 

2022-2023 Akademik Yılı Kontenjanları İçin Tıklayınız.

 

2022-2023 Academic Year ORHUN Exchange Program Applications for

FALL-SPRING term ANNOUNCEMENT

2022-2023 Academic Year Fall and Spring Semester ORHUN exchange program applications have started for undergraduate, graduate (must be in the course stage) and PhD (must be in the course stage) students and Academic Staff who want to study for a semester in the announced departments of the member universities of the Organization of Turkic States Turkic Universities Union.

Application Calendar:

Dissemination of information about the start of the program among students and teachers and acceptance of applications in higher education institutions 26 May 2022 – 13 June 2022
Evaluation of the received applications and notification of the results to the Coordinating University. Distribution of applications according to the University by the Coordinating University. 13 June 2022 – 20 June 2022
Notification of the results to the Coordinating University and announcement of the general results by the Coordinator University 30 June 2022

 

Documents required in the application:

For Student Exchange:

1- Student Information Form

2- Transcript

For Academic Staff Mobility:

1- Academic Staff Information Form

2- Academic Staff Mobility Program

Documents are available at http://turkunib.org/tr/orhun

Conditions to be Considered in the Application:

  • Only one university and one semester needs to be selected.
  • All documents must be filled out on a computer.
  • Students must have a GPA of at least two and a half out of four (2.5 / 4.00) to apply.
  • Preparatory students, first year and final year students are not eligible to apply for an exchange program.
  • Graduate and doctoral students must be in the course stage to apply.

Academic staff and students who want to participate in the exchange program can apply to the exchange program coordinators of the university they are affiliated with. Detailed information about the exchange program can be obtained from http://turkunib.org/orhun  or you can write to orhun@manas.edu.kg.