2019-2020 Akademik yılı Erasmus+ Öğretim Üyesi Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmaya aslen hak kazanan adaylarımıza 01/10/2019 tarihine kadar verilen kabul mektubunu Ofisimize ulaştırma süresi dolmuştur.

 Erasmus+ Programı KA103 Projesi kapsamında 19 asil adayımızın 6 tanesi belirtilen tarihe kadar kabul mektuplarını Ofisimize ulaştırmıştır. Erasmus+ KA107 Projesinde ise 9 asil adayımızın 8 tanesi belirtilen tarihe kadar kabul mektuplarını Ofisimize ulaştırmışlardır. KA107 Projesi kapsamında hareketlilik kontenjanı dolmuş olup yedek adaylar için kabul mektubu Ofise ulaştırma söz konusu olmayacaktır.

KA103 Projesi kapsamında ise ekli listede Sarı ile işaretlenen 13 öğretim üyesinden 11/11/2019 Pazartesi saat:09:00’a kadar kabul mektubunu Ofisimize ulaştıran Öğretim üyelerimiz hareketlilikten yararlanabilir durumda olacaklardır. İlgili tarihten sonra boş kontenjanımız kalması durumunda boş kontenjan sayısı kadar öğretim üyesi için kabul mektubunu Ofisimize ulaştırmaları için 1 ay süre verdiğimiz aynı süreci tanımlayan benzer bir ilan yayınlanacaktır.

Liste için tıklayınız.

Hareketlilik ile İlgili Bilgiler:

Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır

Gitmeye hak kazanan öğretim üyesi KA103 programı için ya mevcutta Erasmus anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye gider. Erasmus+ KA103 projesinden ilgili hareketliliğe hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/05/2020 dir.

Erasmus+ Programı’nda en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.