2019-2020 Akademik yılı Erasmus+ Öğretim Üyesi Ders Verme Hareketliliği Başvuruları 04/04/2019 Perşembe günü tamamlanmış olup, sonuçlar ekli listede yer almaktadır. 2019-2020 yılı için Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına göre KA103 programı (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihteştayn, İzlanda, Norveç) 18 personel ve  KA107 programı (Rusya ve Ürdün) için 4’er personel gönderilmesi öngörülmüştür. Başvurular üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. İlgili hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan adaylarımız için son kabul mektubu teslim etme tarihi 01/10/2019 Salı günüdür. Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen adaylarımız ise 29/04/2019 Pazartesi gününe kadar feragat dilekçelerini Erasmus Ofisine teslim etmelidir.

   Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır. KA107 hareketliliği için minimum hareketlilik süresi 5 gündür, uygun koşullarda hareketliliğin bir gün öncesi ve bir gün sonrası da olmak üzere maksimum 7 günlük hibe sağlanabilmektedir. Aynı zamanda seyahat hibesi KA107 hareketliliği için de mevcuttur.

   Gitmeye hak kazanan öğretim üyesi KA103- KA107 programı için ya mevcutta Erasmus anlaşması olan bir üniversiteye veya kendisinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye gider. Erasmus+ KA103 projesinden ilgili hareketliliğe hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/05/2020, KA107 projesinden hak kazanan adaylar için ise 31/07/2020’dur.
Erasmus+ Programı’nda en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır.

  Sonuç listesi için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.