Her yıl bir defa yapılan Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları toplantısı, Mavi Salonda 2016-2017 öğretim yılı çağrı dönemi için yapıldı. Yeni programları tanıtmak, devam eden programlarla ilgili gelişmeleri ve problemleri tartışmak ve akademik birimlerdeki program koordinatörlerinin etkin çalışma stratejilerini geliştirmek amacıyla yapılan toplantıya 200 civarında fakülte, yüksekokul, bölüm ve anabilim dalı koordinatörleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fahri Yavuz, Dış İlişkiler Ofisi’nin misyonu olan uluslararasılaşmanın önemine vurgu yaparak, tüm kurum ve kuruluşlar gibi, hatta daha öncelikli olarak, üniversitelerin küreselleşen dünyada fonksiyonlarını uluslararası standart ve kalitede yapabilmeleri için uluslararasılaşması, yani eğitim araştırma ve topluma yönelik faaliyetlerine uluslararası, kültürlerarası ve küresel boyut katması gerektiğini ifade etti.

Yavuz, uluslararasılaşmanın en önemli göstergesinin öğrenci ve öğretim üyesi hareketlilik rakamları olduğunu belirterek, Dış İlişkiler Ofisinin yürüttüğü tüm programlarla son yedi yılda toplam 4 bin civarında hareketlilik gerçekleştirildiğini, bu rakamın yıllara göre artarak devam ettiği düşünülür ise son yıllarda 750 civarında hareketlilik yapıldığını ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda 1000’e ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu çalışmaları yürüten dış ilişkiler ofisinin kısmi ve tam zamanlı toplam 30 kişilik kadrosuyla, yeni modern ofis binasıyla, yenilenen web sayfasıyla ve güncellenene kuruluş ve faaliyet yönergesiyle kurumsallaşmasını tamamlamış ve 2014 yılında Konya’da yapılan Ulusal Erasmus toplantısında iyi “uygulama örneği ofis” olarak tanıtıldığını da ilave eden Prof. Dr. Fahri Yavuz, yeterli personel temininde ve yeni binaya sahip olunmasında destek veren ve en önemlisi bize özgür bir ortam sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hikmet Koçak’a, ofis çalışanlarına ve birim koordinatörlerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Toplantının protokol konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Takkaç, üst yönetim olarak ofisin faaliyetlerini takdir ettiklerini belirterek üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı veren tüm ofis çalışanlarına ve birim koordinatörlerine teşekkür etti.

Toplantıda Erasmus, Mevlana, Farabi ve Gençlik programlarının temsilcileri, programların işleyişi ile ilgili gelişmeleri, problemleri ve yapılması gerekenleri dile getirirken, yeni Erasmus KA107 Programı ve Uluslararası Derece Öğrencileri Birimi tanıtıldı. Erasmus KA107, Avrupa program ülkeleri dışındaki ülkelere yapılacak hareketliliği kapsıyor. Uluslararası Derece Öğrenci Birimi ise Üniversitemizde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan 2111 uluslararası öğrencinin problemleriyle ilgilenen ve Dış İlişkiler Ofisi bünyesinde kurulan bir birim olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

Sunumlar sonrasında soru ve cevap kısmı yapıldı. Toplantıya katılan Mevlana Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Sözbilir de Mevlana Programı ile ilgili sorulara cevap verdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.