PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 • Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden  birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 • Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.
 • Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
 • Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür.

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İÇİN ASGARÎ VE AZAMÎ SÜRELER

 • Birimimiz KA103 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır.
 • 2019-2020 yılı için Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına göre Personel Eğitim Alma hareketliliğine 9 kişinin katılması öngörülmüştür.
 • Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebepler dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 • Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

GİDİLEN ÜLKELER VE GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI

 • Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe Miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *, 119

SEYAHAT GİDERİ HESAPLAMALARI

 • Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 • Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Engelli personel olmak, +15
İdari personel olmak +10
Programdan ilk kez yararlanmak +10
Şehit ve gazi yakını personel olmak, +10*
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış personele
+10**
YÖKDİL, YDS, TOEFL, IELTS,PTE veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen idari personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir. Puan Aralığı Verilecek Puan

55-65 > +4
66-75 > +6
76-85 > +8
86-100 > +10
Daha önce Erasmus+ programından faydalanmış olmak, -10
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak -10

Elde edilen “km” değeri | Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20
100 – 499 KM arası 180
500 – 1999 KM arası 275
2000 – 2999 KM arası 360
3000 – 3999 KM arası 530
4000 – 7999 KM arası 820
8000 KM ve üzeri 1500

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ

*Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler” in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.


** Önceliklendirme için personelin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Öncelik Sırası

 1. Aynı bölümden birden çok başvuru olması durumunda, Erasmus puanı daha yüksek yalnız bir personele öncelik tanınır.
 2. Öncelik sıralamasında eşitlik olması durumunda, önce Erasmus Puanı, sonra yabancı dil puanı, sonra hizmet süresine bakılacaktır.

EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNE BAŞVURU

 • Personel Eğitim Alma Hareketliliğine son başvuru tarihi 29 NİSAN 2019- Pazartesi günü mesai saati bitimine kadardır.
 • Başvuracak personelimizin aşağıda verilen linkten başvurularını gerçekleştirdikten sonra, başvuru formu, yabancı dil sınav belgelerinin bir kopyasını, hizmet sürelerini gösteren (e-devletten alınabilir) Hizmet Döküm Cetveli, varsa Engelli Raporu, Şehit/gazi yakını olduğunu gösteren belge/kimlik fotokopisini 29  NİSAN 2019- Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2. katta bulunan Dış İlişkiler Ofisine teslim etmeleri önemle rica olunur.

Başvuru formu için tıklayınız.

Erasmus+ KA103 anlaşma ve kontenjanları için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.