26/03/2022 tarihinde ilan edilen 2022/2023 Akademik Yılı “2021- 2022 Yılları KA131 ve 2020 Yılı KA107 Projeleri” Güncel Yerleştirme Sonuçlarına istinaden staj hareketliliği için “Staj İçin Kabul Mektubu Beklenmektedir” durumunda olan ve 18/05/2022 tarihine kadar kabul mektuplarını e-mail ile teslim eden öğrencilerin belgeleri kabul edilmiş olup, kabul mektuplarını teslim eden adaylar aşağıda listelenmiştir. Hareketlilik süresi üniversitemiz Erasmus+ Programı bütçesine istinaden:

KA131 Programında her bir aday için minimum 2 ay maksimum 3 ay,

KA107 Programında ise min. 2 aydır.

Daha uzun süreli staj hareketliliği planlayan KA131 Programı adayları hareketliliklerine “zero grant” yani “hibesiz” olarak devam edebilecektir.

“KA131 Programı” kapsamında ilgili hareketlilik için kontenjanımızın 30 kişi olduğu önceki duyurularımızda ilan edilmiş olup, staj süresi 2 ay olan adaylar olması dolayısıyla toplamda 32 aday hibeli olarak KA131 Programından yararlanma şansı elde etmiştir. Kontenjanımızın dolmasını takiben gönderilen kabul mektupları gönderim tarih ve saatine istinaden yedek listeye alınmıştır. Yedek listede yer alan adaylar hareketliliklerini “zero grant” yani “hibesiz” olarak gerçekleştirme hakkına sahiptir.  İlgili adaylara hibeli olarak sıra gelmesi durumunda Erasmus Ofisi tarafından kendilerine bilgilendirme sağlanacaktır.

“KA131 Programı” kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimiz (hibeli ve hibesiz) için hareketliliğini gerçekleştirebileceği son tarih 31/10/2023’tür.

“KA107 Programı” kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimiz için hareketliliğini gerçekleştirebileceği son tarih proje bitim tarihi olan 31/07/2023’tür.

2021- 2022 Yılları KA131 ve 2020 Yılı KA107 Projeleri Staj Hareketliliği listesi için tıklayınız.