***DİKKAT***

24/03/2022 tarihinde ilan edilen kesin ve ön yerleştirme sonuçlarına istinaden ATAILE İngilizce Dil Sınavına giren kimi adayların sınav sonuçlarının sistem tarafından sehven işleme alınmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda tüm adayların sınav sonuçları yeniden kontrol edilerek yerleştirme işlemi tekrardan yapılmıştır.

 

7- 15 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan Erasmus+ Dil Sınavlarına (Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça) istinaden gerçekleştirilen kesin ve ön yerleştirme sonuçları aşağıda verilmiştir. Devam etmekte olan 2021 yılı KA131 projesi kapsamında “39 öğrenim (lisans- yükseklisans) ve doktora hareketliliği” kontenjanımız mevcuttur. Bu doğrultuda öncelikle her bölümden “güz dönemini” tercih eden ve sonrasında en yüksek Erasmus puanına sahip olan bir adayın kesin olarak yerleştirmesi yapılmıştır.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın 22/03/2022 tarihli ve E-62597535-101.01.99[16]-29719 sayı numaralı yazısına istinaden “ön yerleştirmesi” yapılan adaylar için ise kesin sonuçlar Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2022 yılı KA131 Projesi üniversite hibe sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecektir.  Bu sebeple ön yerleştirmesi yapılan ve hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerin, AB ile Türkiye arasındaki yıllık katkı anlaşması imza süreci tamamlanana, akabinde yükseköğretim kurumlarımız ile Avrupa Birliği Başkanlığı arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak hibeler kurumlarımızın hesaplarına aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmaları gerektiğini göz önünde bulundurmaları ve imzaladıkları taahhüt dilekçelerini 01 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar erasmus@atauni.edu.tr adresine e-mail göndermeleri gerekmektedir. Dilekçe ulaştırmayan adaylar hakkından feragat edilmiş sayılacaktır.  2022 yılı KA131 proje başvurularının hibe sonuçlarının Temmuz- Ağustos 2022 ayları arasında açıklanması tahmin edilmektedir.

Taahhüt dilekçesi için tıklayınız.

01 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar öğrencilerimizin gerçekleştirmek istemediği hareketlilikler için feragat, tercih/dönem değişikliği ya da hibesiz “zero grant” hareketlilik gerçekleştirme taleplerini Dış İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Programı’na ait “erasmus@atauni.edu.tr” adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Ek Yerleştirme Sonuçları 4 Nisan 2022 Pazartesi günü yine Ofisimiz web sayfasından duyurulacaktır.

2022/2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı 2021 ve 2022 yılları KA131 ve 2020 yılı KA107 projeleri bütçeleri doğrultusunda hibemizi eşit bir şekilde kullanabilmek ve her bölümden öğrenciye fırsat sağlayabilmek amacıyla bölümler arasında öğrencilerimizin yaptıkları tercihler ve puan durumları göz önüne alınarak bölüm bazında 2 kontenjan verilerek yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Arta kalan kontenjanlar ise Erasmus+ puanı en yüksek öğrenciler arasında dağıtılmıştır. Dil Sınavlarına katılan ya da geçen seneki dil sınavı/ YDS/YÖKDİL sonuçlarını kullanan adayların Erasmus+ puanları; %50 akademik not ortalaması (AGNO) ve %50 Online Dil Sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasına istinaden hesaplanmıştır.

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında Uluslararası Hareketlilik projeleri (KA171) kapsamındaki ortak ülkelere de öğrenci gönderebilmek üzere %20 oranında hibe aktarımı sağlanabilmektedir. Bu doğrultuda Arnavutluk için 2, Bosna Hersek için 2 ve Kosova için 2 kontenjanımız mevcuttur. Yerleşen adaylarımız söz konusu kontenjanlar ve öğrencilerin ilgili hareketlilik türünü tercih etmelerine istinaden Erasmus puanları da göz önünde bulundurularak yerleştirilmişlerdir. KA107 hareketliliği hibe miktarları için https://oia.atauni.edu.tr/ka107-tanitim/ linkini inceleyebilirsiniz.

Lisans ve lisansüstü öğrenciler için kontenjanlar ayrı tutulmuştur.

Başvuru aşamasındaki AGNO’nuz dikkate alınmıştır.

Öğrenim hareketliliğinden yararlanacak YTB burslusu öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ait Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesinin 23. maddesinin 3. fıkrası gereğince ilgili Başkanlık tarafından işlem görecektir. Burslarınızda gerçekleşecek kesintiler hususunda daha detaylı bilgi almak üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir, bursluluk işlemleriniz Ofisimiz tarafından takip edilmemektedir. İlgili yönergeye https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/mevzuat linkinden ulaşabilirsiniz.

Staj Hareketliliği öğrencilerinin Erasmus+ puanı %50 AGNO ve %50 Online İngilizce Dil Sınavı Puanları ağırlıklı ortalamasına istinaden hesaplanmıştır. İlgili hareketlilik için KA131 Programı kontenjanımız 30 kişi olup, sonuç listesinde “Staj İçin Kabul Mektubu Beklenmektedir” durumunda olan öğrencilerimiz en geç 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kabul mektuplarını “erasmus@atauni.edu.tr” adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Staj yapabileceğiniz ülkelere https://oia.atauni.edu.tr/ka103-tanitim/ linkinde yer alan hibe miktarlarının verildiği tablodan ulaşabilirsiniz.

Staj ve Öğrenim hareketliliğine aynı anda başvuru yapan adaylar, Öğrenim hareketliliği için gerekli şartı sağlayamamaları durumunda Staj Hareketliliğinden (hala min. A2 şartını sağlamaları durumunda) staj listesinde isimleri yer almasa da yararlanma durumları devam etmektedir.

KA131 Programı kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimiz için hareketliliğinizi gerçekleştirebileceğiniz son tarih proje bitim tarihi olan 31/10/2023’tür. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için (lisans, yüksek lisans ve doktora) ayrı ayrı geçerli olmak üzere min. 2 ile maks. 12 ay arasında bir süredir. Koordinatörlüğümüze tahsis edilen hibe doğrultusunda 3 ay süreli stajlarınız hibelendirilecektir fakat daha uzun süreli staj hareketliliği planlayan adaylar hareketliliklerine “zero grant” yani hibesiz olarak devam edebilecektir. Belirtilen tarihten sonra gönderilecek kabul mektupları Erasmus+ Staj Hareketliliği bütçemiz doğrultusunda değerlendirilecektir. Belirtilen süreden önce kontenjanımızın dolması durumunda teslim edilen kabul mektupları teslim tarihlerine istinaden hibe olmasında durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerimiz için ek yerleştirme tarihimizi takiben online bir oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya katılım zorunlu olup sürecinize dair tüm detaylara toplantıda yer verilecektir. Lütfen sayfamızı takipte kalınız.

Yerleştirme Sonuçlarının yer aldığı Excel tablosunun alt kısmında  “Kazanan-Yedek”, “Staj” ve “Başarısız” sekmeleri bulunmaktadır. Listeyi bu sekmelerden yararlanarak kontrol edebilmeniz mümkün olmaktadır.

Ön Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız.