Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Nedir?

European Solidarity Corps (ESC)

Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kendi ülkelerinde veya Avrupa’daki insanlara fayda sağlayan gönüllü çalışmalarına proje kapsamında katılmalarına olanak sağlayan yeni Avrupa Birliği Girişimidir. 18-30 yaş sınırı arasındaki Gençlerin başvurabileceği bir programdır.

Avrupa Dayanışma Programına (European Solidarity Corps) ait Gönüllü veri tabanını oluşturmak ve yeni başvurular almak amacıyla her gencin kayıt olabileceği sistem mevcuttur. Bu sistem Gönüllünün Proje araştırmasına olanak sağlarken aynı zamanda Proje için aranan gönüllü seçiminde kolaylık sağlamaktadır. Gençler belirli araştırmalar ve seçtikleri konu kapsamında kendilerini bir projeye dahil edebilmek için büyük çaba göstermektedirler. Proje başvuru süreçleri ; Program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”de (uygun ülkeler listesi) yer alan Kalite Sertifikası veya Gönüllülük akreditasyonu olan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Katılımcı ülkeler faaliyetlerin başladığı tarihten önce geçerli bir akreditasyona sahip olmalıdır.

Atatürk Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü olarak 2008 tarihinden günümüze kadar 61 (EVS) yeni ismi (ESC) Gönüllülük Projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmiştir. Projeleri Gençlik birimi yazmak ile birlikte proje konularını da geliştirmektedir. Bunun sayesinde desteklenen projeler kapsamında öğrencilerimiz kolay bir başvuru sonucunda seçimlere dâhil olmaktadır.

Avrupa Dayanışma Programına katılan gençler, daha hoşgörülü bir toplum inşa etmek, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara yanıt vermek için bir araya getirilmektedir. Yardım etmek, öğrenmek ve geliştirmek isteyen gençler için ESC ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. İnsan onuruna ve insan haklarına saygılı aynı zamanda değerlerinin farkında olan çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve eşitliğin hüküm sürdüğü adil ve eşit bir toplumun tanıtımına inanan genç nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Avrupa Dayanışma Programı kültürlerine ve geleneklerine saygı gösteren gençlerin insanlar arasındaki dayanışmayı artırmak için çaba sarf etmelerini ve ortak sorumluluklar ve karşılıklı destek topluluğu oluşturmalarını hedeflemektedir.

Programa katılan Gençler Avrupa Dayanışma Programı tarafından hazırlanan uluslararası sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Avrupa Dayanışma Programına Katılmanın Faydaları Nelerdi?

Bir Avrupa Dayanışma Programı ESC projesine katılmak, herhangi bir genç için önemli bir başarı olmaktadır. Kariyer planlamalarında önemli bir referans olmaktadır. İş başvurusu yaparken veya daha fazla bilgi edinmek için kullanılmaktadır.

Gelecekteki kariyer beklentileri için faydalı olmanın yanı sıra, Avrupa Dayanışma Programı, üstlenilen projenin türüne bağlı olarak değişen farklı avantajlar sağlamaktadır.

Gönüllü/Katılımcı bir ücret karşılığı çalışmamaktadır. Ancak faaliyet süresi boyunca seyahat, yeme-içme, konaklama ve sigorta desteği sağlanacaktır.

Avrupa Dayanışma Kolordusu hakkında daha fazla bilgi:
* https://www.ua.gov.tr/
* https://europa.eu/youth/solidarity_tr

> Kurumsal olarak düzenlenen program maddeleri online başvuru sisteminde yer almaktadır.

Avrupa Dayanışma Programıdan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Üniversite öğrencilerimiz olarak sizler gönüllülük hareketlerine European Youth Portal’a https://europa.eu/youth/solidarity_en linkine tıklayıp ücresiz kayıt olarak tüm dünyada devam eden veya gerçekleşecek projelere başvuru yapabilir ve gönüllülük hareketlerini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt oluşturduktan sonra https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en linkinden ilan edilen gönüllülük hareketlerini takip edebilir ve istedikleri projelere başvurabilirsiniz. İlgili kurumlara Eurupass formatında hazırlanmış özgeçmiş (CV) ve motivasyon mektubu göndererek iletişim kurabilirsiniz. İlgili formata https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1 linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hareketlilik başvuruları sırasında destekleyici kurum bölümüne Atatürk Üniversitesi olarak üniversitemizi belirtebilirsiniz.

ESC kapsamında gerçekleştireceğiniz gönüllülük hareketliliği kapsamında Ev Sahibi Kuruluşlar gönülülülerin seyahat, konaklama, yemek, kurumiçi ulaşım ve saplık sigortası giderlerini karşılamaktadır. Projelerin sürelerine bağlı olarak Ev Sahibi kuruluş ayrıca Cep Harçlığı başlığı adı altında hibelendirme de yapmaktadır. Verilen destek ve hibeler projelerin kapsamına göre değişmekte olup, belirli bir miktar bulunmamaktadır. Hareketliliğini başarıyla tamamlayan gönüllülere hareketlilikleri sonunda onaylı Eurpass Sertifikası’da verilmektedir.

Üniversitemiz ESC Projelerine Başvuru Şartları Nelerdir?

Üniversitemiz tarafından yürütülecek olan ESC Projeleri kapsamında başvuru kriterleri güncellenmiş olup yeni Başvuru ve Değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir.

BAŞVURU KRİTERLERİ

ESC Programı için başvuran üniversitemiz öğrencileri için değerlendirme kriterleri aşağıda sunulmuştur. Bu kriterler dikkate alınarak, belirtilen öncelik sırasına göre, başvuran öğrenciler arasından gönüllü hareketliliğinden faydalanılacak adaylar seçilir.

Değerlendirmeye Alınma Şartları

1. Atatürk Üniversitesi önlisans, lisans veya lisansüstü programında örgün eğitimde öğrenci olmak ve 18-30 yaş aralığında olmak,
2. Önlisans/Lisans/Lisansüstü öğrencileri için min. 2.50 AGNO’ya sahip olmak,
3. A2 seviyesinde İngilizce Dil Belgesine sahip olmak (YDS/YÖKDİL/TOEFL/PTE/IELTS/Son bir yıl içerisinde alınan ATAILE Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı Sonucu/ATAILE Seviye Belirleme Sınavı/ Özel İngilizce Kurslarından alınan Sertifikalar/Üniversitemiz Hazırlık Programı Geçme Notu) ***
4. İngilizce Motivasyon Mektubu,
5. İngilizce CV (Özgeçmiş),
6. Referans mektubu (İsteğe bağlı olup Fakülte Öğretim Üyelerinden Türkçe veya İngilizce olarak alınmalıdır).

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.
*** Ulusal ve Uluslararası Dil sınavlarını not dönüşümlerinde Erasmus+ Programı Not Eşdeğerliği tablosu esas alınır. (https://oia.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/ErasmusNotEşdeğelilik.pdf) Özel Yabancı Dil Kurslarından (İngilizce) alınan sertifikalara istinaden katılımcının kur geçme puanı da ibraz edilmek zorundadır. Hazırlık sınıfı okuyan adaylar için hazırlık geçme notu baz alınır. ATAILE Seviye Belirleme ofisimizden ve programımızdan bağımsız olarak ilgili koordinatörlük tarafından gerçekleştirilmekte olup, programımız kapsamında özel bir sınav uygulanmamaktadır.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) başvurusu için tıklayınız.