Ön Başvuru Süreci
1Online Başvuru (Aday öğrenciler Dış İlişkiler Ofisinin web sayfasına girerek daha önceden belirtilen tarihler arasında Farabi Değişim Programı Online başvurusu yapacaklardır.) Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
Ön Başvuru Kabul Edildikten Sonra
1Güz ya da Bahar olarak 3’er Nüsha halinde olmalı ve eşleştirilen Derslerin uyumsuzluğuna dikkat edilmelidir.Öğrenim Protokolü
2Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi 1 nüsha halinde koordinatör ekranından alınır.Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Bölüm Koordinatörü Ekranından Alınır)
3Öğrenci Başvuru Formu 2 nüsha halinde eksiksiz koordinatör ekranından alınır.Öğrenci Başvuru Formu (Bölüm Koordinatörü Ekranından Alınır)
Feragat Dönemi
1Öğrenime başlamadan en az 3 hafta önce programdan vazgeçilebilir. Feragat belgesi doldurulduktan sonra Farabi Ofisi'ne teslim edilmelidir. Bahar Feragat Belgesi İndir

Güz+Bahar Feragat Belgesi İndir
Farabi Öğrenciliği Sürecinde
1Gidilen üniversiteden alınmış Öğrenci Belgesi.Gittiğiniz Üniversitenin Farabi Ofisine Teslim Edilecek.
2SGK Döküm BelgesiGittiğiniz Üniversitenin Farabi Ofisine Teslim Edilecek.
3Dönem başlamadan önce hazırlamış olduğu Güz ya da Güz/Bahar Öğrenim Protokollerinde yapacağı ders değişikliklerini 15 iş günü içerisinde ilgili formdaki Ekle-Sil belgelerinde belirterek bulunduğu üniversitenin Farabi Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.Farabi Koordinatörü OBS üzerinden gerçekleştirecek.
4Öğrenime başladıktan sonra SGK döküm belgesi ve Öğrenci Belgesi ile birlikte Çalışma ve Bildirim Dilekçesi doldurulup imzalanmalı ve ofise gönderilmelidir.Çalışma ve Bildirim Dilekçesi
Dönüşte Yapılacaklar
1Nihai Raporunu öğrenimin bittiği ilk iki hafta içerisinde OBS üzerinden online doldurulması gerekmektedir. Nihai Rapor