Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. Öğretim elemanları değişim programından yararlanamazlar.

Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve ya doktora öğrencisi olması, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50 olması.

Değişimden yararlanan öğrenci ve öğretim üyelerinin değişim süresi en az bir en fazla iki yarıyıldır.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıflarına kayıtlı öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıla kayıtlı olan öğrenciler Farabi Değişim Programı’ndan yararlanamaz.

Öğrenim hayatı boyunca yalnızca bir kez Farabi Değişim Öğrencisi olunabilir.

Değişim Programı’na katılmak için okuduğunuz yükseköğretim kurumunun Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne başvurmalısınız.
Kısmen. Gideceğiniz üniversitenin eğitim dili kısmen ve ya tamamen İngilizce ise, yabancı dil belgesi istenebilir.

Kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun karşılıklı olarak protokol imzalamış olduğu yükseköğretim kurumlarına gidebilirsiniz.

Alınan ders kredisi önemlidir. Ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS sistemi de izlenebilir. Ders başarı durumuna göre alttan ve ya üstten ders almaya engel yoktur.

Değişime hak kazandığı halde hakkından feragat etmek isteyen öğrenci, feragat dilekçesi yazarak Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne teslim eder. Hastalık, kaza gibi nedenlerle değişime katılmayan ve mazereti uygun görülen öğrenci, mazereti sona erdikten sonra saklı hakkını kullanır. Mazeretinin belgesi dosyasında saklanır. Değişime hak kazanıp da derslere kayıt yaptırmadığı tespit edilen öğrencinin hakkı feshedilir ve bursunun iadesi istenir. Bir daha değişimden yararlanamaz.

Değişime katılan öğrenci, geçirdiği eğitim dönemine ait not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu kendi kurumunun Farabi Kurum Koorddinasyon Ofisi’ne teslim eder.

Vakıf üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükümlerine tabidirler.

Evet. Fakat öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak gidebilirler.

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Farabi Değişim Programı Yönetmeliği'nin ''Öğrenim Protokolü'' başlıklı 16. maddesi ve ''Ders Tekrarı'' başlıklı 21.maddesi çerçevesinde Farabi Değişim Programına katılan öğrencinin tek ders sınavına kayıtlı olduğu (gönderen) yükseköğretim kurumuna girmesi gerektiği değerlendirilmektedir.