Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

Değerlendirmeye Alınma Şartları:

 • Öğrencinin üniversitemiz örgün yüksek eğitim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 53,33/100 (4’lük sistemde 2) olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 65/100 (4’lük sistemde 2.5) olması,
 • Öğrencinin AGNO’sunun oluşmuş olması (Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının ilk yarıyılını tamamlamış olmak.)
 • Öğrenci Değerlendirme Kriterleri ve Öğrenci Seçimi

 • Başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak kontenjan dâhilinde seçim yapılır.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı burs vereceği öğrenci kontenjan sayısını belirlediğinden, değişime katılan öğrencilerin başarı durumlarına (Not Ortalaması) göre burslu öğrenci listesi belirlenir.
 • Gidilecek üniversite tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.
 • Başvurulan üniversite de dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise, Programa başvuran öğrencilerden, ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi isterler. Ulusal ve uluslararası yabancı dil belgelerinin eşdeğerlikleri konusunda YÖK kararları esas alınır.
 • Farabi Yönetmeliği (YÖK) için tıklayınız.
 • Farabi El Kitabı (YÖK) için tıklayınız.

 • 2017-2018 Akademik Yılı öğrenci oryantasyon toplantıda sunulan sunumu indirmek için tıklayınız.

  2018-2019 Akademik Yılı öğrenci oryantasyon toplantıda sunulan sunumu indirmek için tıklayınız.

  Üniversitemizin 26/05/2017 tarih ve 86432244-40 numaralı Değişim Programları Uygulama Esasları Senato Kararı için tıklayınız.

  Farabi Değişim Programı Nedir?

  Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

 • Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
 • Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs, öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.
 • Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.
 • Ne Zaman Başvurulabillir?

  Farabi Değişim Programına başvuruda bulunacak öğrenciler her yıl 15 mart tarihlerinden önce ilan edilen başvuru tarihlerini takip ederek ön başvurularını online olarak “oia.atauni.edu.tr” web sayfası üzerinden yapacaklardır. Başvuru tarihleri çalışma takvimine uygun olarak en az 15 gün süreyle ilan edilir.

  Ne Zaman Gidilebilir?

  Farabi Değişim Programı ile öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler gidecekleri üniversitenin akademik takvimini takip ederek öğrenim görecekleri akademik yılın kayıt tarihlerinde gitmek zorundadırlar.

  Burs Miktarları Ne Kadardır?

  Burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans
  öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs,
  Kredi Verilmesine ilişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir. Bu rakam YÖK Yürütme Kurulu Kararıyla belirlenir. Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geri kalan
  burs tutarının (%30’luk kısım) toplamı belirlenirken öğrencinin başarı
  durumu dikkate alınır.

  YÖK Farabi Yürütme Kurulu’nun 2019-2020 Akademik Yılı Burslar ile ilgili alınan kararı için tıklayınız.

  Hangi üniversitelere gidilebilir?

  Farabi Değişim Programı ile üniversitemiz öğrencileri üniversitemizle anlaşması bulunan yurt içindeki üniversitelere kontenjan dâhilinde gidebilirler.

  Anlaşmamız bulunan üniversiteler için tıklayınız.

  Hacettepe Üniversitesi kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim yapan bölümlere başvuru yapacak öğrenciler OBS başvurularını tamamladıktan sonra dil belgelerini ofise teslim etmeleri gerekmektedir. Yabancı dil belgesini teslim etmeyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Hacettepe Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan bölümler için tıklayınız.
  (Not: Bu bilgi sadece Hacettepe Üniversitesi yabancı dilde eğitim veren bölümlere başvuran kişiler için geçerlidir.)

  Akdeniz Üniversitesi Senato Kurulu’nun 28 Şubat 2018 tarih ve 08/09 sayılı kararı gereği Farabi Değişim Programı yönetmeliği 12. maddesinin 2. bendine göre; aşağıdaki listede yer alan kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan bölümlerine başvuran öğrencilerimizden dil belgeleri istenmektedir. Akdeniz Üniversitesi kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan bölüm listesi için tıklayınız.