Öğrenim Hareketliliği Rehberi

Öğrenim hareketlik kılavuzu için tıklayınız

ADIM 1. Erasmus+ Hareketliliği Başvurusu
1Dış İlişkiler Ofisinin web sitesine girerek daha önceden belirtilmiş tarihler arasında Erasmus Dil sınavına başvuru yapılacaktır. Bu başvuru aynı zamanda Erasmus başvurusu olarak kabul edilecektir.Erasmus Dil Sınavı Başvurusu
2Erasmus sınavı sonrasında açıklanan yerleştirmelerden sonra öğrenci ister feragat edip yeniden yerleştirilme talebinde bulunabilir ya da hakkından tamamen vazgeçebilir.Yerleştirme Sonuçları ve Feragat
ADIM 2. Erasmus+ Hareketliliği Hazırlık Aşaması
1Öğrenci not döküm belgesini İngilizce olarak Öğrenci İşlerinden alır. Aslı öğrencide kalır, fotokopisi Erasmus Ofisine bırakılır.Transkript ( Not Dökümü)
3Erasmus Ofisi hazırlar. Öğrenciye okutularak imzalatılır. Ulusal Ajans’tan gelen Beyanname öğrenciye teslim edilir. Öğrenci Beyannamesi İndir
4Gidilecek Üniversite için öğrenci başvuru formudur. Aday Gösterme işlemi tamamlandıktan sonra gidilecek kurumdan nasıl hazırlanacağı ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra Öğrenci ve Erasmus Bölüm Koordinatörü ile birlikte hazırlanır. Her kurumun application formu olmayabilir. Bu durumda sayfamızda yer alan formu kullanmanız gerekmektedir. NOT: Eğitim almaya hak kazandığınız üniversiteden ilgili formu temin edemediğiniz takdirde bu formu kullanabilirsiniz.Student Application Form ( Öğrenci Başvuru Formu)
5Öğrenci hazırlar. Bu formla ilgili bilgiler öğrenci başvuru formu ile öğrenciye gelir ya da gidilecek Üniversitenin Web sayfasında bulunabilir. Öğrencinin kalacağı yerin önceden ayarlanması içindir. Avans ödemesi gerekebilir. Yurdu olmayan okullar için bu evrakı doldurmak gerekmeyebilir.Accomodation Form ( Barınma Başvuru Formu)
6Öğrenci, Bölüm Koordinatörü ve öğrenci danışmanı birlikte hazırlar. Gidilecek Üniversitenin programı incelenerek, Minimum 30 ECTS ders seçilir. Her iki kurumca onaylanır. Learning Agreement ( Öğrenim Anlaşması) İndir
7Öğrenci, Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Danışmanı ile birlikte gideceği kurumdan seçtiği derslerin burada yerine sayılacağı dersleri gösteren bir form hazırlanır. (Web Sitesinden taslağını alır.) Üç nüsha halinde hazırlanan bu form Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Danışmanı tarafından imzalanır bölüm akademik kuruluna sunulur. Kurulun onayından sonra bir nüshası ofise getirilir. (Yalnızca Tıp Fakültesi öğrencileri bu evrakı sitemizden temin edecektir. Diğer öğrenciler koordinatörü ile birlikte OBS üzerinden oluşturacaktır.)Ders Eş Değerlilik Formu
8Gidilecek üniversite hazırlar, öğrenciye gönderir. Vize için gerekli belgeler arasındadır. Öğrenci bir kopyasını Dış İlişkiler Ofisine getirmelidir. Bölüm Erasmus Koordinatörlerine de bir kopyasını bırakmaları önerilir.Acceptance Letter ( Kabul Mektubu)
9Öğrenci gideceği ülkenin vizesi için gerekli sigorta türünü gidiş ve dönüş tarihlerini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırır. Vize başvurusu için bir kopya, ofis için bir kopya ve öğrenci için bir kopya olarak hazırlanmalıdır. Her ülkenin sigorta uygulaması farklı olduğundan öğrencilerin kesin bilgiyi vize başvurusu yapacakları kurumdan almaları gerekmektedir. AT/11 uluslararası sağlık güvencesi hakkında bilgi almak için tıklayınız.Seyahat Sağlık Sigortası
10Öğrenci bankadan Euro hesabı açtırmalı cüzdan fotokopisini hibe sözleşmesinin hazırlanması için ofise bırakmalıdır.Banka Hesabı
11Erasmus Ofisi hazırlar. Öğrenciye sağlanan mali desteğin miktarını ve kaynaklarını bildirir. Bu belge öğrencinin kabul mektubu geldikten sonra vizeye başvurmadan 1-2 hafta önce hazırlanır.Financial Support Document ( Mali Destek Belgesi)
12Öğrenci fakülte öğrenci işlerine Erasmus Hareketliliğine gideceği için ‘Harçsız Pasaport’ almak istediğine dair dilekçe ile müracaat eder. Pasaport
13Gidilecek ülke konsolosluğundan alınan formlar doldurulur ve istenen belgelerle birlikte başvuru yapılır. Başvuruyu öğrenci kendi yapar. Vize
14Ofis tarafından hazırlanır. Erasmus programı çerçevesinde tarafların uyması gereken kuralları bildiren ve alınacak hibe tutarı için Öğrenci ve Atatürk Üniversitesi temsilcisi( Erasmus Kurumsal Koordinatörü) tarafından imzalanacak belgedir. Bu belge öğrenci vizesini gönderdikten sonra hazırlanır. Hibe Sözleşmesi
15Öğrencilerin hareketliliğe katılmadan önce Erasmus Ofisinin yönlendireceği sisteme giriş yapması ve verilen dil testini yapması gerekmektedir. Test sonucu gidip gitmemeyi etkilemez. Ancak testi çözmeyen öğrenciye ödeme yapılamaz. Öğrenciler sisteme kayıt olurken hareketlilik tarihlerini kabul mektuplarına uygun olarak yazmaları gerekir. Online Dil Desteği (OLS)
Tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra, gitmeden önce "Öğrenim Check List" doldurup Erasmus+ Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.Öğrenim Check List İndir
ADIM 3. Erasmus+ Öğrenciliği Sürecinde
12.ADIM'daki "Öğrenim Checklist" belgesini eksiksiz doldurup Erasmus+ Ofisine teslim eden öğrencilere hibelerinin %80'lik kısmı yatırılır.Ödeme Talimatı
2Öğrencinin, gitmeden önce seçtiği dersleri gittiğinde alamama durumu söz konusu ise bir ay içerisinde Atatürk Üniversitesindeki Bölüm Erasmus Koordinatörüne email yoluyla danışarak yeni bir Changes to/modification of Learning Agreement hazırlaması ve ivedilikle Erasmus Ofisine ulaştırması gerekmektedir. LA imzalanması için gerekli resmi süreci Dış İlişkiler Ofisi takip eder.Changes to LA ( Ders Değişikliği)
3Yapılan Değişikliği Dış İlişkiler Ofisi resmi yazı ile ilgili fakülteye bildirir ve yeni Eş Değerlilik Belgesinin hazırlanmasıni ister.Eş Değerlilik Değişimi
ADIM 4. Erasmus+ Hareketliliği Dönüşü
1Öğrenci Atatürk Üniversitesi web sitesinden alır. Öğrencinin gideceği Bölüme varışını bildirir.Gidilen Üniversitenin Erasmus Koordinatörü tarafından Akademik Takvimin başladığı ve bittiği tarihlerde imzalanır. Öğrenci döndüğünde bu belgeyi Erasmus Ofisine teslim etmek zorundadır.Confirmation of Mobility (Hareketliliğin Teyidi) İndir
2Misafir olunan Üniversite hazırlar. Öğrencinin aldığı derslerdeki performansını ve aldığı ECTS kredilerini gösterir. İngilizce olmalıdır.Transcript of Records (Not Döküm Belgesi)
3Öğrenci hareketliği bitince otomatik olarak kendisine gönderilen ikinci dil sınavını yapar. Son Online Dil Desteği (OLS)
4Öğrenci döndüğünde pasaportunda Giriş/Çıkışının olduğu sayfaların fotokopisini Dış İlişkiler Ofisine teslim eder.Pasaport Giriş/çıkış
5Öğrenci döndükten sonra Erasmus+ Ofisinin yönlendireceği web sitesine giriş yapar ve nihai raporu tamamlar. Rapor girişi tamamlanmadan öğrenciye nihai ödeme yapılmaz. Nihai Rapor
6Öğrencinin Erasmus Ofisi’ne, transcript, confirmation of mobility, pasaport giriş çıkış sayfaları yada uçak biniş kartlarını teslim etmesi, online rapor girişini ve dil sınavını tamamlamasından sonra ofis tarafından yapılır. Son Ödeme

Staj Hareketliliği Rehberi

Geçmiş dönemlerde stajlarını gerçekleştiren öğrencilerimize ait Staj Bilgi Bankamız oluşturulmuştur. İncelemek için tıklayınız

Erasmus+ KA103 staj anlaşma ve kontenjanları için tıklayınız.

Staj hareketliliği kılavuzu için tıklayınız

ADIM 1. Başvuru Rehberi
1Dış İlişkiler Ofisinin web sitesine girerek daha önceden belirtilmiş tarihler arasında Erasmus Dil sınavına başvuru yapılacaktır. Bu başvuru aynı zamanda Erasmus başvurusu olarak kabul edilecektir.Erasmus Dil Sınavı Başvurusu
2Erasmus sınavı sonrasında açıklanan yerleştirmelerden sonra öğrenci ister feragat edip yeniden yerleştirilme talebinde bulunabilir ya da hakkından tamamen vazgeçebilir.Yerleştirme Sonuçları ve Feragat
ADIM 2. Başvuru Sürecinde
1Öğrenci tarafından hazırlanır ve sağdaki forma tıklanarak indirilir, 1 Nüsha doldurulup ofise teslim edilir. Aday Öğrenci Bilgi Formu İndir
2Öğrenci, Bölüm Koordinatörü ve öğrenci danışmanı birlikte hazırlar. Gidilecek kurumda yapılacak staj ile ilgili tüm bilgiler detaylı bir şekilde bu belgede belirtilir.Training Agreement (Staj Hareketlilik Anlaşması)
3Öğrenci, Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Danışmanı ile birlikte gideceği kurumda yapacağı Erasmus+ Staj Hareketliliğinin karşı kurumca başarılı sayılması durumunda üniversitemizde staj yerine sayılacağını gösteren belgedir. Tanınma Formu İndir
4Erasmus Ofisi hazırlar. Öğrenciye okutularak imzalatılır. Ulusal Ajans’tan gelen Beyanname öğrenciye teslim edilir.Erasmus Öğrenci Beyannamesi İndir
5Öğrenci gideceği ülkenin vizesi için gerekli sigorta türünde gidiş ve dönüş tarihlerini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırır. Vize başvurusu için bir kopya, ofis için bir kopya ve öğrenci için bir kopya hazırlanmalıdır.Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage)
6Öğrenci tarafından iş yerine verilebilecek zararlara yönelik sigorta teminatıdır. Eğer öğrencinin gideceği kurum bu sigortayı yaptırmıyorsa bu training agreement belgesinde belirtilmeli ve mutlaka gitmeden önce yaptırılıp bir nüshası ofise bırakılmalıdır. Sorumluluk Sigortası Teminatı (Liability Insurance Coverage)
7Öğrenci tarafından iş yerine verilebilecek zararlara yönelik sigorta teminatıdır. Eğer öğrencinin gideceği kurum bu sigortayı yaptırmıyorsa bu training agreement belgesinde belirtilmeli ve mutlaka gitmeden önce yaptırılıp bir nüshası ofise bırakılmalıdır. Her ülkenin sigorta uygulaması farklı olduğundan öğrencilerin kesin bilgiyi staj yapacakları kurumdan veya gittikleri ülkenin konsolosluğundan almaları gerekmektedir. Kaza Sigortası Teminatı (Accident Insurance Coverage)
81)Erasmus Ofisi Fakülteye “Erasmus Öğrencisi Teyit Yazısı” göndererek resmi olarak Erasmus öğrencilerini bildirir. 2) Öğrenci fakülte öğrenci işlerine Erasmus Hareketliliğine gideceği için ‘Harçsız Pasaport’ almak istediğine dair dilekçe ile müracaat eder. 3)Dekanlık “Onay/Olur/Sakıncası Yoktur” Yazısı hazırlar ve Öğrenci İşlerine gönderir. 4)Öğrenci İşleri Öğrenci Belgesi ve Harçsız Pasaport Yazısı hazırlar ve bu belgeler öğrenci tarafından Defterdarlığa ve Emniyet Müdürlüğü’ne götürülür ve harçsız pasaport alınır.Pasaport
9Öğrenci bankadan Euro hesabı açtırmalı cüzdan fotokopisini hibe sözleşmesinin hazırlanması için ofise bırakmalıdır.Banka Hesabı
10Ofis tarafından hazırlanır. Erasmus programı çerçevesinde tarafların uyması gereken kuralları bildiren ve alınacak hibe tutarı için Öğrenci ve Atatürk Üniversitesi temsilcisi tarafından imzalanacak belgedir.Öğrenci- Üniversite Hibe Sözleşmesi
11Erasmus Ofisi hazırlar. Öğrenciye sağlanan mali desteğin miktarını ve kaynaklarını bildirir. Bu belge öğrencinin kabul mektubu geldikten sonra vizeye başvurmadan 1-2 hafta önce hazırlanır.Financial Support Document (Mali Destek Belgesi )
12Gidilecek ülke konsolosluğundan alınan formlar doldurulur ve istenen belgelerle birlikte başvuru yapılır. Başvuruyu Öğrenci yapar. Vize işlemleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu nedenle öğrencilerin kesin bilgiyi vize başvurusu yapacakları yerden almaları gerekmektedir.Vize Başvurusu
13Öğrencinin Atatürk Üniversitesindeki kayıt ve diğer işlerini yürütebilmesi için bir yakınına noterden vekâlet vermesi önerilir. Bu belge Erasmus Ofisinde dosyalanır.Vekâletname
14Öğrencilerin hareketliliğe katılmadan önce Erasmus Ofisinin yönlendireceği sisteme giriş yapması ve verilen dil testini yapması gerekmektedir. Test sonucu gidip gitmemeyi etkilemez. Ancak testi çözmeyen öğrenciye ödeme yapılamaz. Online Dil Support Sistemi (Online Dil Sınavı/OLS)
ADIM 3. Erasmus+ Staj Süreci
12.ADIM'daki bütün belgelerini tamamlayan öğrencilere hibelerinin %80'lik kısmı yatırılır.Ödeme Talimatı
Dönüşte Yapılacaklar
1Öğrenci Atatürk Üniversitesi web sitesinden alır. Öğrencinin gideceği Bölüme varışını bildirir. Gidilen Üniversite temsilcisince gidiş ve dönüş tarihlerinde imzalanır. Öğrenci döndüğünde bu belgeyi Erasmus Ofisine teslim etmek zorundadır.Confirmation of Mobility- (Hareketliliğin Teyidi) İndir
2Öğrenci hareketliği bitince otomatik olarak kendisine gönderilen ikinci dil sınavını yapar. Son Dil Sınavı
3Öğrenci döndükten sonra Erasmus Ofisinin yönlendireceği web sitesine giriş yapar ve nihai raporu tamamlar. Rapor girişi tamamlanmadan öğrenciye nihai ödeme yapılmaz. Dönen Öğrenci Raporu
4Öğrencinin Erasmus Ofisi’ne, transcript, confirmation of mobility, pasaport giriş çıkış sayfaları yada uçak biniş kartlarını teslim etmesi, online rapor girişini ve dil sınavını tamamlamasından sonra ofis tarafından yapılır. İkinci Ödeme
5"Staj Check List" evrağı doldurup Erasmus+ Ofisine Teslim Edilmesi gerekmektedir.Staj Check List İndir