Erasmus+ KA131 Nedir?

Erasmus KA131 Programıyla Öğrenciler program ülkelerinde Erasmus hareketliliği yapıp Avrupa’da bir ülkede eğitim alma ya da staj yapma fırsatı bulurken farklı kültürlerle iç içe olabilirler ve kendi kültürlerini uluslararası bir ortamda paylaşabilirler. Öğrencide aranan şartlar örgün öğretime devam eden öğrenci olmak, istenilen AGNO ve Yabancı Dil yeterliliğine sahip olmak ile sınırlıdır. Yeni Erasmus Programı ile birlikte öğrenciler öğrenim ve staj hareketliliklerinin yanı sıra doktora ve karma hareketlilikler de gerçekleştirebilmektedirler.

Doktora Hareketliliği

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

Karma Hareketlilik

Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, işbirliğine dayanan çevrimiçi değişim (Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur. Örneğin, sanal bileşen, çevrimiçi dersleri takip etmek üzere farklı ülkelerden ve farklı akademik alanlardan öğrencileri bir araya getirebilir. Veya bu öğrenciler müfredatlarının bir parçası olarak tanınan ödev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ortaklaşa ve eşzamanlı olarak çevrimiçi bir araya gelip çalışabilirler.

Öğrenciler, bir karma yoğun programa (blended intensive programme) katılmak suretiyle de karma hareketlilik gerçekleştirebilir. Karma yoğun programlar, yükseköğretim kurumu gruplarının öğrencileri ile akademik ve idari personelleri için, beraberce, fiziksel ve sanal bileşenleri olan bir eğitim programı (müfredat) ve faaliyetler geliştirmelerine olanak sağlar.

Hangi ülkelere gidilebilir?

Erasmus+ KA131 programı ile AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkelerine (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye) öğrenim ve staj hareketliliği için gidilebilir. Üniversitemiz öğrencileri öğrenim hareketliliği kapsamında üniversitemizle anlaşması bulunan aşağıdaki ülkelere kontenjan dâhilinde gidebilirler.

 • Letonya
 • Almanya
 • Portekiz
 • Macaristan
 • Romanya
 • Finlandiya
 • İspanya
 • Litvanya
 • Slovakya
 • Fransa
 • Slovenya
 • Polonya
 • İtalya
 • Çek Cumhuriyeti
 • Estonya
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Makedonya
 • Finlandiya
 • Belçika
 • Ne Zaman Başvurulabillir?

  Erasmus+ KA131 programına başvurular genellikle programın gerçekleşeceği akademik yıldan bir önceki akademik yılda başlar. Genellikle her yıl Şubat ve Mart ayları arasında başvurular alınır. Her yılın planlanan takvimi bu aralıklar arasında değişiklik göstermektedir. Web sitemizden başvuru takvimi öğrencilerimize duyurulmaktadır.

  Ne Zaman Gidilebilir?

  Öğrenciler tek bir yarıyıl (Güz ya da Bahar) ya da tüm akademik yıl (Güz ve Bahar) şeklinde Erasmus+ hareketliliğini gerçekleştirebilirler. Güz dönemi anlaşmalı kurumlarımızda genellikle Eylül-Ocak ayları, Bahar dönemi ise Şubat-Haziran ayları arasındadır.

  Staj Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

  Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Atatürk Üniversitesi lisans veya lisansüstü programlarında örgün eğitimde öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 AGNO,
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 AGNO,
 • Yapılacak olan Dil sınavından en az A2 düzeyi gibi hususlar dikkate alınır.


 • Öğrenci Değerlendirme Kriterleri (Staj)

  Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması (AGNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur. Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.

  Değerlendirme sürecine katılan öğrencilerin ilanı alfabetik sıra ile gerçekleştirilir. Staj hareketliliği kapsamında puan sıralaması olmaksızın minimum şartları sağlayan tüm adaylardan ilan edilen tarih aralığında kabul mektuplarını kendilerinin temin ederek Erasmus Ofisine teslim etmesi beklenir.  Erasmus Not Eşdeğerliliği İçin Tıklayınız.

  ATASEM Erasmus+ sınav tanıtımı için Tıklayınız.

  Üniversitemizin 26/05/2017 tarih ve 86432244-40 numaralı Değişim Programları Uygulama Esasları Senato Kararı için tıklayınız.

  2019 KA131 uygulama el kitabını indirmek için tıklayınız.

  Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

  Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 aydan, staj hareketliliği için 2 aydan kısa olamaz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

  Hibe Miktarları Ne Kadardır?
  Ülke GruplarıHareketlilikte Misafir Olunan ÜlkelerAylık Hibe Öğrenim (Avro)Aylık Hibe Staj (Avro)
  1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriAlmanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanca, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan600750
  3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye450600
  Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik- KA171)

  Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, ortak ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

  Misafir Olunacak ÜlkelerAylık Hibe Öğrenim (Avro)Aylık Hibe Staj (Avro)
  1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri*700700
  5. ve 14. Bölge Ülkeleri*600750
  Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)
  Faaliyetin SüresiHibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)
  Faaliyetin 14'üncü gününe kadarGünlük 70 Avro
  Faaliyetin 15'inci gününden 30'uncu gününe kadarGünlük 50 Avro
  Seyahat Desteği

  Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

  • Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlar
  • 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlar (yararlanıcı yükseköğretim kurumu 1-4 ve 6-13. Bölgelerdeki Ortak Ülkelere giden öğrenci/yeni mezunlara seyahat hibesi vermeyebilir. Ancak bu durumda tüm öğrenci/yeni mezunlara eşit davranılmalıdır.

  Seyahat MesafesiStandart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
  10 ila 99 KM arasında23-
  100 ila 499 KM arasında180210
  500 ila 1999 KM arasında275320
  2000 ila 2999 KM arasında360410
  3000 ila 3999 KM arasında530610
  4000 ila 7999 KM arasında820-
  8000 veya daha fazla1500-

  Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği

  Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

  * Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

  Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

  Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Atatürk Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 AGNO,
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 AGNO,
 • Yapılacak olan Dil sınavından en az B1 düzeyi,
 • Yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması (Bir yarıyıl için 30 AKTS)
 • Eğer öğrencinin alttan dersi varsa AGNO şartını sağlıyor olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır.
 • Öğrenci Değerlendirme Kriterleri

  Ayrıca, Erasmus+ KA103 ve KA107 hareketliliklerinden yararlanmak isteyen öğrenci yerleştirmelerinde tüm kriterlerin eşit olması halinde, doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilmektedir.

  8 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

  9 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

  10 Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.