Erasmus+ KA107 Nedir?

Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri için ilk olarak 2015 yılında çağrıya çıkılmıştır. Ortak ülkelerle işbirliği yaparak güçlü bir uluslararası boyut elde etmeyi amaçlayan proje Avrupa yükseköğretimine olan ilgiyi arttırmak ve Avrupalı yükseköğretim kurumlarının dünya çapında rekabet edebilirliğini de desteklemektedir. Bunların yanı sıra projenin temel amaçlarından bir diğeri ise Avrupa dışındaki yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına ve modernizasyonuna destek vermektir. KA 107 projesi kapsamında öğrenim ve öğretim üyesi/ personel hareketlilikleri desteklenmektedir.

Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

Değerlendirmeye Alınma Şartları

 • Atatürk Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
 • Lisans öğrencileri için 2.20 AGNO,
 • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 AGNO,
 • Yapılacak olan Dil sınavından en az B1 düzeyi,
 • Yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması (Bir yarıyıl için 30 AKTS)
 • Eğer öğrencinin alttan dersi varsa AGNO şartını sağlıyor olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır.
 • ÖlçütAğırlıklı Puan
  Akademik başarı düzeyi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
  Dil seviyesi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
  Online sınav ve sözlü mülakat uygulanması halinde%25 online dil sınavı, %25 sözlü mülakat (toplam 100 puan üzerinden)
  Şehit ve gazi çocuklarına+15 puan *
  Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)10 puan
  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
  haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
  +10 puan **
  Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)-10 puan
  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma-10 puan
  Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
  Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere
  mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)
  -5 puan

  Ayrıca, Erasmus+ KA103 ve KA107 hareketliliklerinden yararlanmak isteyen öğrenci yerleştirmelerinde tüm kriterlerin eşit olması halinde, doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilmektedir.

  * Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
  ** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

  Erasmus hibesi nedir? Hibe neyi karşılar?

  Erasmus+ programında hareketlilik gerçekleştiren öğrenciler bir miktar hibe ile desteklenir. Erasmus+ KA 107 hareketliliği içerisinde yer alan öğrenciler Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan mesafe aracına göre seyahat hibesi de alırlar.
  Mesafe aracı için http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 ziyaret edebilirsiniz.
  Komisyon tarafında öğrenciye ödenecek hibe miktarları aşağıdaki tabloda verildiği gibi belirlenmiştir:

  Gönderen ÜlkeKabul Eden ÜlkeAylık Hibe Miktarı (Avro)
  TürkiyeOrtak Ülke700
  Ortak ÜlkeTürkiye800

  Komisyon tarafında öğrenci, öğretim üyesi ve personele ödenecek seyahat hibesi miktarları ise aşağıdaki tabloda verildiği gibi belirlenmiştir:

  Elde Edilen "Km" DeğeriHibe Miktarı
  20-99 km arası20 €
  100-499 km arası180 €
  500-1999 km arası275 €
  2000-2999 km arası360 €
  3000-3999 km arası530 €
  4000-7999 km arası820 €
  8000 km ve üzeri1.500 €
  Hangi Ülkelere Gidilebilir?

  28 AB üyesi ülke, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya, Türkiye, Batı Balkan ülkeleri, Doğu Ortaklığı Ülkeleri, Güney Akdeniz Ülkeleri, Rusya Federasyonu, Asya ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Karayip ve Pasifik Ülkeleri, Diğer Sanayileşmiş Ülkelerine gidilebilmektedir.

  Üniversitemiz öğrencileri üniversitemizle anlaşması bulunan aşağıdaki ülkelere kontenjan dâhilinde gidebilirler:

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Bosna Hersek
 • Arnavutluk
 • Cezayir
 • Endonezya (Hibesiz)
 • Hindistan (Hibesiz)
 • Kazakistan (Hibesiz)
 • Kırgızistan (Hibesiz)
 • Kosova
 • Lübnan
 • Malezya
 • Pakistan (Hibesiz)
 • Rusya
 • Ukrayna
 • Ürdün
 • Tayvan
 • Ne Zaman Gidilebilir?

  Öğrenciler tek bir yarıyıl ( Güz ya da Bahar) ya da tüm akademik dönem ( Güz ve Bahar) şeklinde Erasmus+ hareketliliğini gerçekleştirebilirler. Güz dönemi akademik yıl her yıl genellikle Eylül-Ocak dönemi arasındadır, Bahar dönemi ise Şubat-Haziran arasındadır.

  Ne Zaman Başvurabilir?

  Erasmus+ KA107 programına başvurular genellikle programın gerçekleşeceği yıldan bir önceki yıl başlar. Genellikle her yıl Şubat’ın son haftası veya Mart’ın ilk iki haftası arasında olur. Her yalın planlanan takvimi bu aralıklar arasında değişiklik göstermektedir. Web sitemizden bu takvim her yıl duyurulur.

  Erasmus+ Yönetmeliği İndirmek için tıklayınız.

  Erasmus+ KA107 El Kitabını İndirmek için tıklayınız.

  Üniversitemizin 26/05/2017 tarih ve 86432244-40 numaralı Değişim Programları Uygulama Esasları Senato Kararı için tıklayınız.

  Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

  Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir. KA107 faaliyetinde, öğrencilerin faaliyet süreleri ya tamamen hibelendirilir ya da faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin faaliyet sürelerinin kısmen hibelendirilmesi mümkün değildir.