Dış
İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ KA107
Ortak Ülkeler ile Öğrenci ve Personel Değişim Programı kapsamında 25-31 Temmuz
2019 tarihleri arasında Rusya’da bulunan Moskow City University isimli kurumdan
Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Daria MILYAEVA ve Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü
öğretim üyesi Valentina VASHKYAVICHUS Üniversitemize bir ziyaret
gerçekleştirmişlerdir.

Ziyaret kapsamında Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu, Edebiyat Fakültesi, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü ile gerçekleştirilen toplantılarda Üniversitemizin birimleri tanıtılmış, işbirliği çalışmaları yapılmıştır.

Leave a Reply