Devam etmekte olan “2020 yılı KA103 Projesi” kapsamında”  “19 staj hareketliliği” kontenjanımız mevcuttur. İlgili proje kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Başvuru Takvimi

28 Haziran 2022- Başvuruların Açılması

13 Temmuz 2022- Başvuruların Son günü

15 Temmuz 2022- Başvuru Sonuçlarının İlanı

15 Temmuz- 31 Temmuz 2022- Kabul mektuplarının teslim edilmesi (E-mail üzerinden erasmus@atauni.edu.tr adresine gönderilmelidir. Elden kabul mektubu teslim alınmayacaktır.)

2 Ağustos 2022- Asıl ve Yedek Listelerinin İlanı

Başvuru Kılavuzları

Türkçe başvuru kılavuzu için tıklayınız.

İngilizce başvuru kılavuzu için tıklayınız.

 

***DİKKAT***

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden https://portal.ua.gov.tr/ adresinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğüne fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecektir. Başvuruda istenen belgelerin sisteme yüklenmemesi durumunda yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Proje bitim tarihinin yakınlığı ve adayların hareketliliklerini yaz döneminde gerçekleştirebilmesinin sağlanabilmesi amacıyla ilgili başvuru kapsamında ayrıca bir yabancı dil sınavı düzenlenmeyecektir. Bu doğrultuda aşağıda detayları verilen dil sınavları başvuru sırasında kabul edilecektir:

– 7- 15 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erasmus+ Dil Sınavları (Almanca, Fransızca, İngilizce ve Rusça),

– Geçerliliği devam etmek olan YDS ve YÖKDİL Sınavları,

– Geçerliliği devam etmek olan TOEFL (IBT) ve PTE Sınavları.

Dış İlişkiler Ofisi web sitesinde yer alan  https://oia.atauni.edu.tr/ErasmusNotEsdegelilik.pdf linki üzerinden ilgili sınavların puan dönüşüm tablosuna ulaşabilirsiniz.

 

Değerlendirmeye Alınma Şartları

  • Atatürk Üniversitesi lisans veya lisansüstü programlarında örgün eğitimde öğrenci olmak,
  • Lisans öğrencileri için 2.20 AGNO’ya sahip olmak,
  • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 AGNO’ya sahip olmak,
  • Geçerli dil sınavlarından birinden en az A2 düzeyinde bir sonuca sahip olmak.

 

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri (Staj)

Başvuran öğrencilerin %50 akademik not ortalaması (AGNO) ve %50 yabancı dil düzeyinin etkilediği ağırlıklı ortalamaya göre Erasmus+ puanı oluşturulur. Daha önce Erasmus+ hareketliliğinden faydalanmış öğrencinin Erasmus+ puanından 10 puan düşülür.

Değerlendirme sürecine katılan öğrencilerin ilanı alfabetik sıra ile gerçekleştirilir. Staj hareketliliği kapsamında puan sıralaması olmaksızın minimum şartları sağlayan tüm adaylardan ilan edilen tarih aralığında kabul mektuplarını kendilerinin temin ederek Erasmus Ofisine teslim etmesi beklenir.

*** Staj hareketliliğine başvuran adaylar kabul mektuplarını kendileri temin etmektedir. Anlaşmalı kurumlarımızdan kabul almak istemeniz durumundan https://oia.atauni.edu.tr/ka103-rehberi/ linkinde yer alan bilgilerden yararlanabilir ve kurumlar ile irtibat kurabilirsiniz. Ayrıca erasmusintern.org web sitesinden de farklı kurumların staj ilanlarına ulaşabilirsiniz.

*** Öğrencilerin staj hareketliliğini gerçekleştirilebileceği son tarih proje bitim tarihi olan 31/05/2023’tür. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için (lisans, yüksek lisans ve doktora) ayrı ayrı geçerli olmak üzere min. 2 ile maks. 12 ay arasında bir süredir. Koordinatörlüğümüze tahsis edilen hibe doğrultusunda 3 ay süreli stajlarınız hibelendirilecektir fakat daha uzun süreli staj hareketliliği planlayan adaylar hareketliliklerine “zero grant” yani hibesiz olarak devam edebilecektir. Belirtilen tarihten sonra gönderilecek kabul mektupları Erasmus+ Staj Hareketliliği bütçemiz doğrultusunda değerlendirilecektir. Belirtilen süreden önce kontenjanımızın dolması durumunda teslim edilen kabul mektupları teslim tarihlerine istinaden hibe olmasında durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

*** Zorunlu stajlarını Programımız kapsamında gerçekleştirmek isteyen katılımcılar Bölüm Erasmus Koordinatörlerinden stajlarının tanınması hususunda bilgi alabilirler.