2021-2022 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda listesi verilmiş Türk Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin ilan edilen bölümlerinde bir dönem öğrenim görmek isteyen Lisans, Yüksek Lisans (ders aşamasında olmalı) ve Doktora (ders aşamasında olmalı) düzeyindeki öğrenciler ve Öğretim Elemanları için ORHUN değişim programı başvuruları başlamıştır.

http://turkunib.org/files/For%20Site%20Orhun%20Sonu%C3%A7lar%202021.pdf

Başvuru Takvimi:

Değişim İlanlarının Yükseköğretim kurumlarında duyurulması ve alınması 27 Aralık 2021 – 6 Ocak 2022
Alınan Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Koordinatör Üniversiteye bildirilmesi. Koordinatör Üniversite tarafından başvuruların Üniversiteye göre dağıtılması. 7 Ocak 2022 – 15 Ocak 2022
Sonuçların Koordinatör Üniversiteye bildirilmesi ve Koordinatör Üniversite tarafından genel sonuçların ilan edilmesi 21 Ocak

 

Başvuruda istenen belgeler:

Öğrenci Değişimi İçin:

1- Öğrenci Bilgi Formu

2- Transkript

Öğretim Üyesi Hareketliliği İçin:

1- Öğretim Üyesi Bilgi Formu

2- Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı Formu

Evraklara http://turkunib.org/tr/orhun adresinden ulaşılabilir

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Koşullar:

  • Başvurularda sadece bir üniversite tercihi yapılabilir.
  • Bütün evraklar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
  • Öğrencilerin başvuru için genel akademik not ortalaması dört üzerinden en az iki buçuk (2.5/4.00) olmalıdır.
  • Hazırlık sınıfı, birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri değişim programına başvuru yapamazlar.
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuru yapabilmeleri için ders aşamasında olmaları gereklidir.

Değişim programına katılmak isteyen öğretim üyeleri ve öğrenciler bağlı bulundukları üniversitenin değişim programı koordinatörlüklerine başvurabilirler. Değişim programı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://turkunib.org/orhun adresinden alınabilir.

 

Üniversite listesi için tıklayınız.

Öğrenci Bilgi Formu için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Bilgi Formu için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı için tıklayınız.