” 2022-2023 Akademik yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği başvuruları başlamış olup, başvurular Kariyer Kapısı üzerinden https://portal.ua.gov.tr/ adresinden, E-Devlet kullanıcı bilgileri girilerek sadece elektronik ortamda yapılacaktır. Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğüne fiziki olarak herhangi bir belge teslim edilmeyecektir. Üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen Personel Ders Verme Hareketliliği değerlendirme kriterleri kapsamında öncelik sıralaması/ ek puan için istenen belgeleri başvuru sırasında “diğer belge” kısmına tek bir dosya halinde yüklemeniz gerekmektedir. 

Öncelik sıralaması/ ek puan için istenen belgeler:  “varsa” akademik teşvik puanı, Erasmus anlaşması (2020-2021 akademik yılı itibariyle yapılan) yaptığınızı gösterir belge (yazışmalar, anlaşma metni vb.), Bölüm Erasmus/ Kültür Elçiliği (bu belgeleri Fakültenizden ya da Enstitünüzden edinebilirsiniz) yaptığınızı gösterir belgelerdir. Başvuruda istenen belgelerin sisteme yüklenmemesi durumunda yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Personel Ders Verme Hareketliliğine başvuru tarihi 28 Haziran –  17 Temmuz 2022 Pazar günü 23:59’a kadardır. Yerleştirme sonuçları 21 Temmuz 2022 Perşembe günü mesai sonrası oia.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen Personel Ders Verme Hareketliliği değerlendirme kriterleri aşağıdaki linkte belirtilmiştir.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme kriterleri için tıklayınız.

Başvuru Kılavuzları

Türkçe başvuru kılavuzu için tıklayınız.

İngilizce başvuru kılavuzu için tıklayınız.

 

Erasmus+ KA131 Projesi Hareketlilikleri ile İlgili Genel Bilgiler:

2021 yılı KA131 Projesi kapsamında Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç, Sırbistan) istinaden 19 personel gönderilmesi öngörülmüştür.

Birimimiz KA131 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 gün (seyahat dâhil) olarak sınırlandırmıştır. İlgili hareketlilik türünden hak kazanacak adaylar 31/05/2023 tarihine kadar hareketliliklerini gerçekleştirmelidir.

Erasmus+ Programı kapsamında Ders Verme Hareketliliğine katılacak personelin en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında Ders Verme Hareketliliğine hak kazanan öğretim üyesi, mevcutta Erasmus+ anlaşması üniversiteleri tercih edebilmektedir. Fakat personeller değerlendirme süreci sonrasında kendilerinin anlaşma yapmayı sağlayacağı bir üniversiteye de gidebileceklerdir.

Anlaşmalı kurumlarımıza https://oia.atauni.edu.tr/erasmus-bilgi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Gidilen Ülkelere Göre Hibe Miktarları

Seyahat Giderleri

* Erasmus+ Programı ile hareketlilik gerçekleştirilecek ülke için verilecek seyahat hibesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır.