2022/2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar öğrencilerimizin gerçekleştirmek istemediği hareketlilikler için feragat dilekçelerini ve ön yerleştirme yapılan adaylar için taahhüt dilekçelerini teslim almış bulunmaktayız.

– Ek Yerleştirme sonucunda “Yedek” durumunda kalan adaylar “Zero Grant” yani “Hibesiz” olarak hareketlilikten yararlanabilmektedir. Hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirmek isteyen söz konusu adaylar erasmus@atauni.edu.tr  adresine taleplerini mutlaka iletmelidir. “Hibesiz Yerleştirme” durumundaki adaylar ise ilk yerleştirme işlemi sonrası hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirmek istediklerini tarafımıza bildiren adaylardır.

-Tıp Fakültesi öğrencilerinden 1. Sınıfta olan adaylar AGNO’ları oluşmadığından değerlendirmeye dahil edilmemiştir.

– Staj Hareketliliği için bir önceki ilanımızda verilen tüm detaylar aynı şekilde geçerliliğini korumaktadır. Kabul mektubu teslim tarihleri 21 Nisan-18 Mayıs 2022’dir.

Öğrenim Hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerimiz için 12 Nisan 2022 Salı günü saat 14.00’da online bir oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Yedek adaylarında toplantıya katılımı beklenmektedir.

Staj Hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerimiz için 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14.00’da online bir oryantasyon toplantısı düzenlenecektir.

Toplantılara katılım zorunlu olup sürecinize dair (öğrenim ve staj) tüm detaylara toplantıda yer verilecektir. Toplantıya mazeretsiz katılmama durumunda bir sonraki başvuru döneminde -5 puan kesintisi uygulanacaktır.

NOT: Hibesiz olarak hareketlilikten yararlanma taleplerini ofisimize ileten adayların da oryantasyon toplantısına katılımı zorunludur.

– 1 Mayıs 2022 itibariyle kimi ev sahibi ortak kurumlarımıza hareketlilik gerçekleştirecek adayların resmi bildirim işlemleri gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda öğrenim hareketliliğinden hak kazanan (hibeli- hibesiz) tüm adayların OBS’de kayıtlı e-mail adreslerini kontrol etmeleri ve gerekmesi durumunda güncellemeleri önem arz etmektedir. Ortak kurumlarımıza bildirimleriniz sırasında sistemde kayıtlı e-mail adresleriniz kullanılacak olup, kurumlar tarafınıza gerekli bildirimleri bu adresleriniz üzerinden sağlayacaktır. Söz konusu tarih itibariyle Güz döneminde hareketlilik için hak kazanan adayların resmi bildirimleri gerçekleştirileceğinden mücbir sebepler doğrultusunda hakkından feragat etmek isteyen adayların bu tarih öncesinde erasmus@atauni.edu.tr adresine taleplerini bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama durumunda bir sonraki başvuru döneminde -10 puan kesintisi uygulanacaktır.

Ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız.