2023-2024 Akademik Yılında Erasmus+ KA131 ve KA171 Programları Öğrenim ve Staj Hareketliliklerinden yararlanacak adaylarımız için online (çevrimiçi) oryantasyon toplantıları düzenlenecektir.

Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı Detayları:

– Toplantı Öğrenim hareketliliği öğrencileri için 26/05/2023 Cuma günü saat 10:00- 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
– Toplantıda Erasmus+ hareketliliğiniz öncesi işlemler ile hareketlilik kuralları anlatılacaktır. Bu nedenle toplantıya katılmanız zorunludur.
– Toplantıya öğrenim hareketliliği için  “ön yerleştirme”, “yedek” durumunda olan ve hibesiz olarak hareketlilik gerçekleştirme taleplerini ileten adayların da katılımı zorunludur.
– Toplantıya katılmayan öğrencilerimiz süreçteki tüm işlemlerden kendileri sorumlu olacaktır.
– Toplantı linki https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgxOWMzYzItZDYxMC00Y2VjLTllZTMtMGNjM2FhYzY2Zjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22906d7df8-0a7e-4b9f-b09b-1dcf35d5ab95%22%2c%22Oid%22%3a%2238312d9e-ed4a-4f3e-bffd-09c1165308d6%22%7d. Toplantıya verilen detaylar ile Microsoft Teams programı üzerinden katılım sağlayabilirsiniz.

 Staj Hareketliliği Oryantasyon Toplantısı Detayları:

– Toplantı Staj hareketliliği öğrencileri için 25/05/2023 Perşembe günü saat 14:00- 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
– Toplantıda Erasmus+ hareketliliğiniz öncesi işlemler ile hareketlilik kuralları anlatılacaktır. Bu nedenle toplantıya katılmanız zorunludur.
– Toplantıya katılmayan öğrencilerimiz süreçteki tüm işlemlerden kendileri sorumlu olacaktır.
– Toplantı linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ5NzQ2ODUtY2RlYS00Nzk2LTljNzYtZGI3YWVkYmExMDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22906d7df8-0a7e-4b9f-b09b-1dcf35d5ab95%22%2c%22Oid%22%3a%2238312d9e-ed4a-4f3e-bffd-09c1165308d6%22%7d. Toplantıya verilen detaylar ile Microsoft Teams programı üzerinden katılım sağlayabilirsiniz.

–Toplantılara katılım zorunlu olup sürecinize dair (öğrenim ve staj) tüm detaylara toplantıda yer verilecektir. Toplantıya mazeretsiz katılmama durumunda bir sonraki başvuru döneminde -5 puan kesintisi uygulanacaktır.