Dış İlişkiler Ofisi olarak üniversitemizin tanıtımının sağlanması ve yabancı öğrencilerin üniversitemize olan ilgisinin artırılması amacıyla yürüttüğümüz fuar faaliyetlerinden bu sene beşinci kez katılım gösterdiğimiz “Uluslararası Eğitim Fuarları”nda 03-04 Aralık 2022 tarihlerinde kardeş ülke Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunduk.

Halihazırda 4000’den fazla Azerbaycanlı öğrencinin lisans ve lisansüstü programlarda eğitim gördüğü üniversitemiz, uluslararası fuara Türkiye’den katılım sağlayan tek üniversite olması nedeniyle de Azerbaycanlı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK ve Yabancı Öğrenciler Program Sorumlusu Öğr. Gör. Çağdaş ÖNCÜ fuara üniversitemiz adına katılım sağladılar.