2021 yılı Erasmus+ KA131 Projesi 2022/2023 Akademik yılı Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuruları 17/07/2022 Pazar günü tamamlanmış olup, sonuçlar ekli listede yer almaktadır. 2021 yılı Erasmus+ KA131 Projesi için Üniversitemize tahsis edilen Ders Verme Hareketliliği hibe kaynağına göre (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç, Sırbistan) 19 personel gönderilmesi öngörülmüştür. Başvurular üniversitemiz senatosunun 15/12/2016 tarih ve 14 sayılı oturumunda alınan kararı ile uygun görülen değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Personel Ders Verme Hareketliliğinden  yararlanmaya hak kazanan adaylarımız için son kabul mektubu teslim etme tarihi 16/09/2022 Cuma günü 17:00’a kadardır. Kabul mektupları elden teslim alınmayacak olup, erasmus@atauni.edu.tr adresine mail olarak iletilmelidir. Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen adaylarımız ise 05/08/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar feragat dilekçelerini erasmus@atauni.edu.tr adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Birimimiz KA131 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dahil) olarak sınırlandırmıştır. Adayların hareketliliği süresince en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.

Hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan adaylar ya mevcutta Erasmus anlaşması olan bir üniversiteye ya da kendisinin anlaşma sağlayacağı bir üniversiteye gider.

Hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/05/2023’ tür.
Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır.

Anlaşmalı kurumlarımıza ve personel ders verme hareketliliği rehberine https://oia.atauni.edu.tr/erasmus-bilgi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Sonuç listesi için tıklayınız.