2021 yılı Erasmus+ KA131 Projesi 2022/2023 Akademik yılı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları 13/07/2022 Çarşamba günü tamamlanmış olup, sonuçlar ekli listede yer almaktadır. 2021 yılı Erasmus+ KA131 Projesi için Üniversitemize tahsis edilen Eğitim Alma Hareketliliği hibe kaynağına göre (AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç, Sırbistan) 6 personel gönderilmesi öngörülmüştür.

Personel Eğitim Alma Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan adaylarımız için son kabul mektubu teslim etme tarihi 16/09/2022 Cuma günü 17:00’a kadardır. Kabul mektupları elden teslim alınmayacak olup, erasmus@atauni.edu.tr adresine mail olarak iletilmelidir. Hareketlilik hakkından feragat etmek isteyen adaylarımız ise 05/08/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar feragat dilekçelerini erasmus@atauni.edu.tr adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Birimimiz KA131 projesine ait mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 4 iş günü (seyahat dâhil) olarak sınırlandırmıştır.

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ya da ortak ülkelerden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Bu hareketlilik türünde kurumlararası anlaşma şartı aranmamaktadır.

Hak kazanan adaylar için son hareketlilik tarihi 31/05/2023’ tür.
Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır.

Sonuç listesi için tıklayınız.