15-16-17 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan Erasmus+ Dil Sınavlarına (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça) istinaden gerçekleştirilen ön yerleştirme sonuçları aşağıda verilmiştir. “2022-2023 KA131 Projeleri” kapsamında 2023/ 2024 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemleri için toplamda “58 öğrenim (lisans- yükseklisans) ve doktora hareketliliği” ve “15 staj hareketliliği” kontenjanı öngörülmektedir. Bu sayı üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarına göre değişiklik gösterebilecektir. Türkiye Ulusal Ajansı’nın 13/03/2023 tarihli ve E-62597535-100[16]-64704 sayı numaralı yazısına istinaden adayların seçim süreci sonunda “ön yerleştirmesi” yapılmıştır. “Ön yerleştirmesi” yapılan adaylar için  kesin sonuçlar Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2023 yılı KA131 Projesi üniversite hibe sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecektir.  Bu sebeple ön yerleştirmesi yapılan ve hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerin, AB ile Türkiye arasındaki yıllık katkı anlaşması imza süreci tamamlanana, akabinde yükseköğretim kurumlarımız ile Avrupa Birliği Başkanlığı arasında hibe sözleşmeleri imzalanarak hibeler kurumlarımızın hesaplarına aktarılana kadar, tüm mali sonuçlara katlanmaları gerektiğini göz önünde bulundurmaları ve imzaladıkları taahhüt dilekçelerini 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar erasmus@atauni.edu.tr adresine e-mail göndermeleri gerekmektedir.  Dilekçe ulaştırmayan adaylar hakkından feragat edilmiş sayılacaktır.  2023 yılı KA131 proje başvurularının hibe sonuçlarının Temmuz- Ağustos 2023 ayları arasında açıklanması tahmin edilmektedir.

Taahhüt dilekçesi için tıklayınız. 
* 2022 yılı KA171 proje kapsamında yerleştirmesi yapılan adaylar taahhüt dilekçesi göndermeyecektir.
* Staj hareketliliği kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayıp adaylardan kabul mektubu beklendiğinden taahhüt dilekçesi teslim alınmayacaktır.

– 2023/2024 Akademik Yılı Erasmus+ Programı 2022- 2023 yılları KA131 ve 2022 yılı KA171 projeleri bütçeleri doğrultusunda hibemizi eşit bir şekilde kullanabilmek ve her bölümden öğrenciye fırsat sağlayabilmek amacıyla bölümler arasında öğrencilerimizin yaptıkları tercihler ve puan durumları göz önüne alınarak bölüm bazında 1 kontenjan verilerek yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Dil Sınavlarına katılan ya da geçen seneki dil sınavı/ YDS/YÖKDİL sonuçlarını kullanan adayların Erasmus+ puanları; %50 akademik not ortalaması (AGNO) ve %50 Online Dil Sınavı puanlarının ağırlıklı ortalamasına istinaden hesaplanmıştır.

–  Lisans ve lisansüstü öğrenciler için kontenjanlar ayrı tutulmuştur.

–  Başvuru aşamasındaki AGNO’ nuz dikkate alınmıştır.

– Bu doğrultuda 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 23:59’a kadar öğrencilerimizin gerçekleştirmek istemediği hareketlilikler için feragat, tercih/dönem değişikliği ya da hibesiz “zero grant” hareketlilik gerçekleştirme taleplerini Dış İlişkiler Ofisi, Erasmus+ Programı’na ait “erasmus@atauni.edu.tr” adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Ek Yerleştirme Sonuçlarımız ise 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü yine Ofisimiz web sayfasından duyurulacaktır.

– Öğrenim hareketliliğinden yararlanacak YTB burslusu öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ait Türkiye Bursları Bursluluk İşlemleri Yönergesinin 23. maddesinin 3. fıkrası gereğince ilgili Başkanlık tarafından işlem görecektir. Burslarınızda gerçekleşecek kesintiler hususunda daha detaylı bilgi almak üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir, bursluluk işlemleriniz Ofisimiz tarafından takip edilmemektedir. İlgili yönergeye https://www.ytb.gov.tr/kurumsal/mevzuat linkinden ulaşabilirsiniz.

– Staj Hareketliliği öğrencilerinin Erasmus+ puanı %50 AGNO ve %50 Online İngilizce Dil Sınavı Puanları ağırlıklı ortalamasına istinaden hesaplanmıştır. İlgili hareketlilik için KA131 Programı kontenjanımız 15 kişi olup, sonuç listesinde “Staj İçin Kabul Mektubu Beklenmektedir” durumunda olan öğrencilerimiz 22 Mayıs- 16 Haziran 2023 tarihleri arasında kabul mektuplarını “erasmus@atauni.edu.tr” adresine e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

– KA131 Programı kapsamında staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimiz için hareketliliğinizi gerçekleştirebileceğiniz son tarih proje bitim tarihi olan 31/07/2024’tür. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için (lisans, yüksek lisans ve doktora) ayrı ayrı geçerli olmak üzere min. 2 ile maks. 12 ay arasında bir süredir. Koordinatörlüğümüze tahsis edilen hibe doğrultusunda 3 ay süreli stajlarınız hibelendirilecektir fakat daha uzun süreli staj hareketliliği planlayan adaylar hareketliliklerine “zero grant” yani hibesiz olarak devam edebilecektir. Belirtilen tarihten sonra gönderilecek kabul mektupları Erasmus+ Staj Hareketliliği bütçemiz doğrultusunda değerlendirilecektir. Belirtilen süreden önce kontenjanımızın dolması durumunda teslim edilen kabul mektupları teslim tarihlerine istinaden hibe olmasında durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

– Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerimiz için ek yerleştirme tarihimizi takiben online bir oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya katılım zorunlu olup sürecinize dair tüm detaylara toplantıda yer verilecektir. Lütfen sayfamızı takipte kalınız.

Öğrenci Staj Hareketliliği Aday Listesi için tıklayınız.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ön Yerleştirme Listesi için tıklayınız.