Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Nedir?

European Solidarity Corps (ESC)

Avrupa Dayanışma Programı, gençlerin kendi ülkelerinde veya Avrupa’daki insanlara fayda sağlayan gönüllü çalışmalarına proje kapsamında katılmalarına olanak sağlayan yeni Avrupa Birliği Girişimidir. 18-30 yaş sınırı arasındaki Gençlerin başvurabileceği bir programdır.

Avrupa Dayanışma Programına (European Solidarity Corps) ait Gönüllü veri tabanını oluşturmak ve yeni başvurular almak amacıyla her gencin kayıt olabileceği sistem mevcuttur. Bu sistem Gönüllünün Proje araştırmasına olanak sağlarken aynı zamanda Proje için aranan gönüllü seçiminde kolaylık sağlamaktadır. Gençler belirli araştırmalar ve seçtikleri konu kapsamında kendilerini bir projeye dahil edebilmek için büyük çaba göstermektedirler. Proje başvuru süreçleri ; Program ülkeleri” veya “komşu ortak ülkeler”de (uygun ülkeler listesi) yer alan Kalite Sertifikası veya Gönüllülük akreditasyonu olan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Katılımcı ülkeler faaliyetlerin başladığı tarihten önce geçerli bir akreditasyona sahip olmalıdır.

Atatürk Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü olarak 2008 tarihinden günümüze kadar 61 (EVS) yeni ismi (ESC) Gönüllülük Projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmiştir. Projeleri Gençlik birimi yazmak ile birlikte proje konularını da geliştirmektedir. Bunun sayesinde desteklenen projeler kapsamında öğrencilerimiz kolay bir başvuru sonucunda seçimlere dâhil olmaktadır.

Avrupa Dayanışma Programına katılan gençler, daha hoşgörülü bir toplum inşa etmek, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara yanıt vermek için bir araya getirilmektedir. Yardım etmek, öğrenmek ve geliştirmek isteyen gençler için ESC ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. İnsan onuruna ve insan haklarına saygılı aynı zamanda değerlerinin farkında olan çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve eşitliğin hüküm sürdüğü adil ve eşit bir toplumun tanıtımına inanan genç nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Avrupa Dayanışma Programı kültürlerine ve geleneklerine saygı gösteren gençlerin insanlar arasındaki dayanışmayı artırmak için çaba sarf etmelerini ve ortak sorumluluklar ve karşılıklı destek topluluğu oluşturmalarını hedeflemektedir.

Programa katılan Gençler Avrupa Dayanışma Programı tarafından hazırlanan uluslararası sertifika almaya hak kazanmaktadır.


Avrupa Dayanışma Programına Katılmanın Faydaları Nelerdir?

Bir Avrupa Dayanışma Programı ESC projesine katılmak, herhangi bir genç için önemli bir başarı olmaktadır. Kariyer planlamalarında önemli bir referans olmaktadır. İş başvurusu yaparken veya daha fazla bilgi edinmek için kullanılmaktadır.

Gelecekteki kariyer beklentileri için faydalı olmanın yanı sıra, Avrupa Dayanışma Programı, üstlenilen projenin türüne bağlı olarak değişen farklı avantajlar sağlamaktadır.

Gönüllü/Katılımcı bir ücret karşılığı çalışmamaktadır. Ancak faaliyet süresi boyunca seyahat, yeme-içme, konaklama ve sigorta desteği sağlanacaktır.

Avrupa Dayanışma Kolordusu hakkında daha fazla bilgi:
https://www.ua.gov.tr/
https://europa.eu/youth/solidarity_tr

> Kurumsal olarak düzenlenen program maddeleri online başvuru sisteminde yer almaktadır.